Soi gương lâu, dễ lo âu

0 Đỗ Mai ((Theo Jiankang))
ANTĐ Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Leeds Metropolitan, Anh, cho thấy rằng thời gian soi gương quá dài, sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm trạng. 

Các nhà khoa học đã chọn một số tình nguyện viên để tham gia thử nghiệm này. Lần thứ 1, những tình nguyện viên được soi gương trong 25 giây và tự chấm số điểm ngoại hình của mình. Lần thứ 2, họ được đề nghị soi gương ít nhất 10 phút và tự chấm điểm ngoại hình. Kết quả phát hiện, thời gian đứng trước gương ngắm vuốt càng lâu thì số điểm hài lòng về ngoại hình càng giảm. Sau khi soi gương quá 10 phút, tinh thần của những tình nguyện viên lộ rõ sự phiền não.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top