Sáu tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho hơn 780.000 lao động

0 Minh Hiển
ANTD.VN - Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 782.000 người, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

ảnh 1Các phiên giao dịch tạo nhiều cơ hội việc làm cho người lao động

Cụ thể, khoảng 725.000 người có việc làm mới trong nước, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đưa khoảng 57.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm tại các trung tâm là hơn 1,46 triệu lượt người, trong đó khoảng 32,2% nhận được việc làm do trung tâm giới thiệu và cung ứng.

Ước tính, trong 6 tháng đầu năm các trung tâm dịch vụ việc làm tổ chức được 560 phiên giao dịch việc làm, bình quân một phiên giao dịch việc làm khoảng 25-30 doanh nghiệp tham gia. Số người lao động tham gia trong một phiên giao dịch khoảng 400-450 lao động, trong đó khoảng 200-230 lao động được sơ tuyển trong một phiên giao dịch việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I-2018 ước tính là 2,2%, trong đó khu vực thành thị là 3,13%; khu vực nông thôn là 1,73%; dự kiến 6 tháng đầu năm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước đạt là 57,6%.

Để phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm, thời gian tới Bộ LĐ-TB&XH sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch, chợ việc làm của hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm. Đối với xuất khẩu lao động, Bộ LĐ-TB&XH sẽ triển khai các giải pháp duy trì và phát triển thị trường ngoài nước, thực hiện các giải pháp, chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top