Quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng

0 H.Tuấn (Đống Đa - Hà Nội)
(ANTĐ) - Trước khi qua đời, cha mẹ tôi có 2 ngôi nhà và đã viết di chúc giao cho tôi quản lý ngôi nhà tôi đang ở để làm nơi thờ cúng tổ tiên. Nay các anh chị em tôi đòi chia thừa kế ngôi nhà này. Xin hỏi theo pháp luật tôi có phải chia ngôi nhà đó không?

Quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng

(ANTĐ) - Trước khi qua đời, cha mẹ tôi có 2 ngôi nhà và đã viết di chúc giao cho tôi quản lý ngôi nhà tôi đang ở để làm nơi thờ cúng tổ tiên. Nay các anh chị em tôi đòi chia thừa kế ngôi nhà này. Xin hỏi theo pháp luật tôi có phải chia ngôi nhà đó không?

H.Tuấn (Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại điều 631 - Bộ luật Dân sự về quyền thừa kế của cá nhân và điều 670 - Bộ luật Dân sự quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng, thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế.

Trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng, nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.

Trong trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử một người quản lý di sản thờ cúng. Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.

Như vậy, nếu cha mẹ anh đã viết di chúc giao nhà cho anh ở để làm nơi thờ cúng thì ngôi nhà đó không được chia thừa kế mà được dùng vào việc thờ cúng trừ khi anh vi phạm những quy định trên.  

LS Hoàng Thị Nhàn

(VP luật sư Phúc Thọ, số 23, Hồ Đắc Di, quận Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top