Nghiêm cấm việc cung cấp tài liệu giả lập hồ sơ thiết kế kiến trúc không phù hợp quy chuẩn

0 Huệ Linh
ANTD.VN -Sáng 24-10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Kiến trúc và Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

Dự thảo Luật Kiến trúc được bố cục thành 4 chương, tổng cộng 37 điều. Dự thảo đã quy định rõ về những hành vi bị nghiêm cấm, bao gồm: Cản trở, gây khó khăn cho công tác quản lý kiến trúc, hoạt động hành nghề của kiến trúc sư; Lợi dụng việc hành nghề kiến trúc để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, môi trường sống, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cho thuê, mượn chứng chỉ hành nghề. Dự thảo còn nghiêm cấm việc thực hiện những hành vi móc nối, trung gian trái pháp luật với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cung cấp dịch vụ kiến trúc; Cung cấp tài liệu, số liệu giả, sai sự thật, lập hồ sơ thiết kế kiến trúc và xây dựng không phù hợp quy chuẩn, vi phạm bản quyền.

ảnh 1Quang cảnh phiên họp

Về yêu cầu đối với kiến trúc tại khu phố cổ, Dự thảo nêu rõ, các công trình đã được xếp hạng di tích, di sản, danh lam thắng cảnh có giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, việc tôn tạo, tu bổ cần được bảo vệ, quản lý theo Luật này và pháp luật về di sản văn hóa. Đối với các công trình trong khu phố cổ chưa được công nhận là di sản theo Quy chế quản lý kiến trúc thì việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc và quản lý thông tin cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ở địa phương. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền gia hạn, thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề do mình cấp

Cũng theo Dự thảo Luật Kiến trúc, chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị thu hồi đối với cá nhân thuộc một trong các trường hợp: Không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn hành nghề kiến trúc quy định tại Điều 21 của Luật này; Không tiếp tục hành nghề kiến trúc theo nguyện vọng; Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; Vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp theo đề nghị của tổ chức xã hội nghề nghiệp của kiến trúc sư. Có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận của cấp có thẩm quyền.

Trong báo cáo thẩm tra dự án Luật Kiến trúc, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như công khai, minh bạch, khách quan; linh hoạt, mềm dẻo, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh, sáng tạo nghệ thuật; đồng bộ, thống nhất, khả thi, phù hợp thông lệ quốc tế.

Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát, xem xét các quy định có liên quan đến điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc như: Trình độ chuyên môn; Quá trình tập sự hành nghề; Đạo đức hành nghề; Phát triển nghề nghiệp liên tục...

Về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hành nghề kiến trúc, Ủy ban KH,CN&MT đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc các quy định về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong dự thảo Luật, có tính đến việc kế thừa hợp lý các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp xu hướng chung và thông lệ quốc tế.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top