Nghỉ hưu trước tuổi

0 LS. Bạch Tuyết Hoa ((Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đố)
(ANTĐ) - Tôi công tác tại một cơ quan Nhà nước đã được gần 25 năm, bảo hiểm xã hội đóng liên tục 20 năm, nhưng tuổi nghỉ hưu của tôi còn thiếu. Vì lý do cá nhân tôi muốn được nghỉ hưu trước thời hạn có được không và thủ tục xin nghỉ hưu sớm như thế nào? 

Nghỉ hưu trước tuổi

(ANTĐ) - Tôi công tác tại một cơ quan Nhà nước đã được gần 25 năm, bảo hiểm xã hội đóng liên tục 20 năm, nhưng tuổi nghỉ hưu của tôi còn thiếu. Vì lý do cá nhân tôi muốn được nghỉ hưu trước thời hạn có được không và thủ tục xin nghỉ hưu sớm như thế nào? 

H.T.H (Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định Điều 51 - Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 27 - Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định Luật BHXH chỉ được hưởng lương hưu khi bị suy giảm khả năng lao động. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động được quy định như sau:

Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện quy định tại Điều 26 - Nghị định 152/2006/NĐ-CP khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

2. Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

Để được hưởng chế độ hưu trí trước tuổi, bà phải làm thủ tục để được giám định mức suy giảm khả năng lao động. Theo quy định tại khoản 3, Điều 5 - Thông tư Số 07/2010/TT-BYT của Bộ Y tế thì Hồ sơ giám định lần đầu để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định như sau:

a) Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định;

c) Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

LS. Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top