Ngăn chặn sớm hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp

0 Hà Linh
ANTD.VN - Sáng nay (16-5), Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) đã tổ chức hội nghị phát động tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017. 

ảnh 1

Kiểm tra, bảo dưỡng đường dây đề phòng sự cố

Theo ông Phùng Lê Dũng- Phó trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017, để thực hiện tốt công tác an toàn lao động, EVN HANOI sẽ tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Nói không với mất an toàn”. “ Ngày/tuần/tháng không có tai nạn lao động”; Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 100%  cho cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty;

EVN HANOI sẽ tăng cường nâng cao nội dung, chất lượng kiểm tra ở các mặt như: Công tác quản lý vận hành ngày, đêm, định kỳ, đột xuất, 6 tháng và cuối năm (thiết bị điện, lưới điện, trạm điện, cáp thông tin, hành lang lưới điện cao áp, phòng cháy chữa cháy);

Tổng công ty yêu cầu lãnh đạo đơn vị và các bộ phận giúp việc (phòng kỹ thuật, phòng điều độ vận hành, trưởng trạm 110 kV, tổ trưởng thí nghiệm, trưởng phòng giám sát thi công, Điều độ Tổng Công ty…) phải kiểm tra chặt chẽ việc khảo sát hiện trường, lập phương án tổ chức thi công trước khi trình lãnh đạo các cấp phê duyệt cắt điện...

Đặc biệt, EVN HANOI sẽ tăng cường củng cố hệ thống tiếp địa an toàn ngoài trời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra cho người lao động trong khi làm việc và an toàn hệ thống lưới điện.

Đồng thời, ổn định việc tổ chức người làm công tác an toàn. Không phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ an toàn chuyên trách theo đúng quy định.

Tổng công ty cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập phương án chặt chẽ, tổ chức diễn tập phương án và chuẩn bị chu đáo cho công tác phòng chống thiên tai, xử lý thật tốt đảm bảo phương thức cấp điện theo phương án và tuyệt đối an toàn khi có bão, lụt xảy ra.

Phối hợp chặt chẽ với Công ty Công viên cây xanh Hà Nội để thực hiện triệt để việc phát quang hành lang tuyến điện, các Công ty tổ chức diễn tập vào tháng 5-2017; chủ động và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, kiên quyết ngăn chặn những trường hợp xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; Xử lý cưỡng chế, không để phát sinh mới đồng thời giảm thiểu từ 25-30% số hộ vi phạm so với 31-12-2016.

Báo cáo về công tác an toàn lao động của EVN HANOI cho biết, năm 2016, tỷ lệ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp đã giảm. Tuy nhiên, trong năm vẫn còn xảy ra tai nạn lao động làm bị thương 2 người.

Bên cạnh đó, một số đơn vị chưa thực hiện tốt việc kiểm tra đôn đốc thực hiện công tác sinh hoạt an toàn tại các tổ, đội sản xuất; không chỉ đạo kịp thời, chấn chỉnh, do đó nội dung sinh hoạt của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đội, tổ sản xuất còn chung chung, mang tính hình thức.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top