Mong Luật Quy hoạch đô thị sớm ban hành

0 Phạm Trần Vĩnh
(ANTĐ) - Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay thì Thủ đô Hà Nội được coi là đô thị đặc biệt. Đô thị phát triển đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập trong quản lý quy hoạch, lãng phí trong sử dụng đất đai, cảnh quan đô thị bị phá vỡ, cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường càng trầm trọng...

Mong Luật Quy hoạch đô thị sớm ban hành

(ANTĐ) - Với tốc độ đô thị hóa như hiện nay thì Thủ đô Hà Nội được coi là đô thị đặc biệt. Đô thị phát triển đã nảy sinh nhiều vấn đề bất cập trong quản lý quy hoạch, lãng phí trong sử dụng đất đai, cảnh quan đô thị bị phá vỡ, cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường càng trầm trọng...

Từ thực tế trên đòi hỏi sự ra đời của Luật Quy hoạch đô thị để giải quyết, khắc phục những tồn tại trong quá trình đô thị hóa hiện nay.

Luật Quy hoạch đô thị sẽ tạo hành lang pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong xây dựng, phát triển đô thị bền vững gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của người dân.

Mong rằng Luật Quy hoạch đô thị sớm được ban hành trong thời gian tới.

Phạm Trần Vĩnh

(Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top