Miễn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản

0 Kỳ sau: Có mã số thuế sẽ được hưởng lợi gì
(ANTĐ) - Những trường hợp chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha (mẹ) đẻ với con đẻ, cha (mẹ) nuôi với con nuôi; giữa cha(mẹ) chồng với con dâu; giữa bố (mẹ) vợ với con rể; giữa ông (bà) nội với cháu nội; giữa ông (bà) ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau thì được miễn Thuế TNCN.

Miễn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng bất động sản

(ANTĐ) - Những trường hợp chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng, giữa cha (mẹ) đẻ với con đẻ, cha (mẹ) nuôi với con nuôi; giữa cha(mẹ) chồng với con dâu; giữa bố (mẹ) vợ với con rể; giữa ông (bà) nội với cháu nội; giữa ông (bà) ngoại với cháu ngoại; giữa anh chị em ruột với nhau thì được miễn Thuế TNCN.

Hồ sơ miễn thuế đối với từng trường hợp cụ thể như sau:

1. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa vợ với chồng cần một trong các giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao giấy chứng nhận kết hôn hoặc quyết định của toà án xử ly hôn, tái hôn (đối với trường hợp chia nhà do ly hôn, hợp nhất quyền sở hữu do tái hôn).

2. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha (mẹ) đẻ với con đẻ cần có một trong hai giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao giấy khai sinh.

Trường hợp con ngoài giá thú thì phải có bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan có thẩm quyền.

3. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha (mẹ) nuôi với con nuôi cần có một trong hai giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng sổ hộ khẩu) hoặc bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cơ quan có thẩm quyền.

Làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất. (Ảnh chỉ có tính minh họa).

4. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa ông (bà) nội với cháu nội cần có giấy tờ sau: Bản sao Giấy khai sinh của cháu nội và bản sao Giấy khai sinh của bố cháu nội; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông (bà) nội với cháu nội.

5. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa ông (bà) ngoại với cháu ngoại cần có giấy tờ sau: Bản sao Giấy khai sinh của cháu ngoại và bản sao Giấy khai sinh của mẹ cháu ngoại; hoặc bản sao sổ hộ khẩu có thể hiện mối quan hệ giữa ông (bà) ngoại với cháu ngoại.

6. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa anh, chị, em ruột với nhau cần có giấy tờ sau: bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy khai sinh của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng thể hiện mối quan hệ có chung cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha hoặc các giấy tờ khác chứng minh có quan hệ huyết thống.

7. Đối với bất động sản chuyển nhượng giữa cha (mẹ) chồng với con dâu; cha (mẹ) vợ với con rể cần có giấy tờ sau: Bản sao sổ hộ khẩu ghi rõ mối quan hệ giữa cha (mẹ) chồng với con dâu; giữa cha (mẹ) vợ với con rể; hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn và Giấy khai sinh của chồng hoặc vợ làm căn cứ xác định mối quan hệ giữa người chuyển nhượng là cha (mẹ) chồng với con dâu hoặc cha (mẹ) vợ với con rể.

Trường hợp chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng được miễn thuế nêu trên nhưng người chuyển nhượng không có Giấy khai sinh hoặc sổ hộ khẩu thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về mối quan hệ giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng làm căn cứ để xác định thu nhập được miễn thuế.

Kỳ sau: Có mã số thuế sẽ được hưởng lợi gì

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top