Lãnh đạo SCIC sẽ bị trừ lương nếu lợi nhuận dưới 2.900 tỷ đồng

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến xây dựng Thông tư hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động làm việc của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Trong đó đề xuất quy định, tiền lương của lãnh đạo phụ thuộc vào mốc 2.900 tỷ đồng lợi nhuận.

ảnh 1

Lương của lãnh đạo chủ chốt SCIC luôn là niềm mơ ước của nhiều người

Theo dự thảo này, cách tính tiền lương của người quản lý chuyên trách tại SCIC sẽ được gắn với việc bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, nộp ngân sách với khung lợi nhuận cụ thể.

Trong đó, nếu lợi nhuận kế hoạch năm của SCIC đạt 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương kế hoạch các lãnh đạo tại đây nhận được sẽ bằng với mức lương cơ bản, được xác định theo Nghị định số 52/2016/NĐ-CP.

Còn nếu lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2.900 tỷ đồng, mức tiền lương các “sếp lớn” doanh nghiệp sẽ bị giảm trừ 0,5% lương cơ bản, với mỗi 1% lợi nhuận kế hoạch thấp hơn 2.900 tỷ, nhưng thấp nhất bằng 1,2 lần mức tiền lương bình quân chế độ.

Trong trường hợp lợi nhuận kế hoạch của tổng công ty cao hơn 2.900 tỷ đồng thì mức tiền lương cũng sẽ được điều chỉnh hệ số tăng thêm so với lương cơ bản.

Cụ thể, nếu lợi nhuận kế hoạch đạt trên 2.900-3.900 tỷ đồng thì mức lương được cộng thêm tối đa bằng 0,5 lần lương cơ bản; từ 3.900-5.000 tỷ thì cộng thêm tối đa 0,7 lần lương cơ bản. Còn từ 5.000 tỷ đồng trở lên thì sẽ được cộng thêm tối đa bằng 1 lần lương cơ bản.

Ngoài ra, nếu năng suất lao động bình quân kế hoạch của SCIC giảm so với thực hiện năm trước đó, lương các lãnh đạo tại đây cũng sẽ bị giảm trừ thêm 0,5%, với mỗi 1% năng suất lao động giảm.

Dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp SCIC không có lợi nhuận thì căn cứ kế hoạch sản xuất, kinh doanh so với thực hiện của năm trước liền kề, mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định thấp nhất bằng mức tiền lương bình quân theo chế độ và cao nhất không vượt quá 1,2 lần so với mức tiền lương bình quân chế độ.

Trường hợp SCIC lỗ (sau khi loại trừ ảnh hưởng của yếu tố khách quan nếu có) thì mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định bằng mức tiền lương bình quân chế độ. Giảm lỗ so với thực hiện của năm trước thì SCIC căn cứ vào mức độ giảm lỗ để xác định tiền lương của người quản lý, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định…

Dự thảo đang được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến rộng rãi, việc lấy ý kiến góp ý sẽ kết thúc vào ngày 11-8-2018.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top