Lấn chiếm đất công có được cấp GCNQSDĐ không?

0 A.T (Hà Đông)
(ANTĐ) - Năm 1980 tôi đã mua lại mảnh đất không rõ nguồn gốc của một cá nhân và chúng tôi ở ổn định từ đó đến bây giờ. Nay tôi đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được trả lời là đất tôi ở là đất lấn chiếm đất công nên không được xét duyệt cấp giấy chứng nhận. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

Lấn chiếm đất công có được cấp GCNQSDĐ không?

(ANTĐ) - Năm 1980 tôi đã mua lại mảnh đất không rõ nguồn gốc của một cá nhân và chúng tôi ở ổn định từ đó đến bây giờ. Nay tôi đã làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được trả lời là đất tôi ở là đất lấn chiếm đất công nên không được xét duyệt cấp giấy chứng nhận. Tôi xin hỏi như vậy có đúng không?

A.T (Hà Đông)

Trả lời: Khoản 4, điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất… thì không được cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích đất được sử dụng trước ngày 15-10-1993 trong trường hợp tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Vi phạm quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai;

b) Vi phạm quy hoạch chi tiết mặt bằng xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và công khai đối với diện tích đất đã giao cho tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý;

c) Lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng đã được công bố, cắm mốc;

d) Lấn, chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đã có chỉ giới xây dựng;

đ) Lấn, chiếm đất sử dụng cho mục đích công cộng, đất chuyên dùng, đất của tổ chức, đất chưa sử dụng và các trường hợp vi phạm khác đã có văn bản ngăn chặn nhưng người sử dụng đất vẫn cố tình vi phạm.

Theo quy định tại khoản 5, điều 14 Nghị định 84/2007/NĐ-CP nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thuộc trường hợp vi phạm nêu trên nhưng nếu việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm xin cấp giấy chứng nhận thì được cấp giấy chứng nhận. Vậy nếu đất ông đang sử dụng đúng là đất lấn chiếm đất công (đã có văn bản ngăn chặn hành vi lấn chiếm của cơ quan có thẩm quyền) thì để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất ông đang sử dụng phải được cấp có thẩm quyền xác nhận là đất sử dụng phù hợp với quy hoạch.

LS Bạch Tuyết Hoa

(VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top