Kiến nghị mở rộng diện tích căn hộ TĐC

0 Tiến Phúc
(ANTĐ) - Theo UBND quận Thanh Xuân, sau khi tổng kết công tác GPMB dự án đường vành đai 3 trên địa bàn, quận sẽ có kiến nghị thành phố một số vấn đề sau:

Kiến nghị mở rộng diện tích căn hộ TĐC

(ANTĐ) - Theo UBND quận Thanh Xuân, sau khi tổng kết công tác GPMB dự án đường vành đai 3 trên địa bàn, quận sẽ có kiến nghị thành phố một số vấn đề sau:

Các hộ dân đi thăm nhà tái định cư Nam Trung Yên

Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng các khu tái định cư đảm bảo chất lượng, cơ cấu căn hộ cần rộng hơn vì hiện nay quỹ nhà có những căn hộ diện tích 41m2, 1 phòng ngủ là quá chật so với nhu cầu tối thiểu. Bên cạnh đó, thành phố cần điều chỉnh chính sách bồi thường hỗ trợ với chính sách giá bán nhà tái định cư, hạn chế tạo sự chênh lệch quá lớn giữa giá bán với giá giao dịch thực tế ngoài thị trường, tạo áp lực trong quá trình bố trí tái định cư; Thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ nơi thu hồi đất hợp lý và giới thiệu vị trí tái định cư để người dân tự lựa chọn  mua nhà tái định cư từ các chủ đầu tư.

Trong việc quyết định chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đề nghị thành phố xem xét sự thống nhất trong dự án và khu vực, đảm bảo nguyên tắc người hợp tác trước được ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi hơn người đi sau. Mặt khác, thành phố cần có chính sách thực hiện tiền lương kiêm nhiệm đối với thành viên Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư của quận và tổ GPMB các phường vì hiện nay mới có cán bộ Ban bồi thường GPMB được hưởng phụ cấp tiền lương tăng thêm, các thành viên hội đồng và tổ GPMB toàn bộ làm kiêm nhiệm chưa có chính sách nên chưa thực sự khích lệ được cán bộ trong khi khối lượng công việc nhiều.

Tiến Phúc

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top