Hướng dẫn người lao động mua nhà ở xã hội bằng vốn vay ưu đãi

0 An Nhiên
ANTD.VN - Các cấp Công đoàn có trách nhiệm thông tin về danh sách địa chỉ nơi vay, điều kiện vay, mức vay, lãi suất cho vay và thời hạn cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho đoàn viên và người lao động biết.

ảnh 1

Người lao động được vay ưu đãi để mua nhà ở xã hội

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn số 801/HD-TLĐ triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 10-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Theo đó, các cấp công đoàn đề nghị các cơ quan chuyên môn cung cấp về nhà ở tại địa phương như: Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và đầu tư ...để có thông tin về các dự án nhà ở xã hội địa phương, hoặc tại các khu công nghiệp. Đề nghị các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cung cấp thông chi tiết các quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; hồ sơ chứng minh đối tượng, điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Đồng thời, cần đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi có dự án nhà ở xã hội, cung cấp đầy đủ thông tin về điều kiện được vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; mức vốn vay; lãi suất vay và thời hạn vay.

Ngoài ra, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động tuyên truyền, thông báo, thông tin cho người lao động về địa chỉ các dự án bao gồm cả tiến độ thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội tại địa bàn và các vùng lân cận; các điều kiện để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thông tin về danh sách địa chỉ Ngân hàng Chính sách xã hội, bao gồm điều kiện vay vốn; mức vay, lãi suất cho vay và thời hạn cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top