Hỗ trợ và tái định cư khi bị thu hồi đất

0 Nguyễn Huệ  ((Hà Đông-Hà Nội))
(ANTĐ) - Hỏi: Gia đình tôi có mua một ngôi nhà trên diện tích 50m2  đất của gia đình ông K ở Hà Đông năm 2000, gia đình tôi ở từ đó đến nay. Nay gia đình tôi bị thu hồi 1/2 diện tích để xây dựng công trình công cộng. Xin hỏi khi phải chuyển đi gia đình tôi có được hỗ trợ không, được hỗ trợ những khoản gì và có được bố trí nhà ở tái định cư không?

Hỗ trợ và tái định cư khi bị thu hồi đất

(ANTĐ) - Hỏi: Gia đình tôi có mua một ngôi nhà trên diện tích 50m2  đất của gia đình ông K ở Hà Đông năm 2000, gia đình tôi ở từ đó đến nay. Nay gia đình tôi bị thu hồi 1/2 diện tích để xây dựng công trình công cộng. Xin hỏi khi phải chuyển đi gia đình tôi có được hỗ trợ không, được hỗ trợ những khoản gì và có được bố trí nhà ở tái định cư không?

Nguyễn Huệ 

(Hà Đông-Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở;

Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp;

Hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp trong khu dân cư; đất vườn, ao không được công nhận là đất ở;

Hỗ trợ khác.

Trường hợp bạn hỏi gia đình bạn bị thu hồi đất có được tái định cư hay không. Theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày

1-10-2009 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất quy định hộ gia đình, cá nhân khi bị Nhà nước thu hồi đất ở thì được bố trí tái định cư trong các trường hợp sau:

Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tái định cư).

Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất mà phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải di chuyển chỗ ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi.

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ (nhiều cặp vợ chồng) cùng chung sống đủ điều kiện tách hộ hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một (01) thửa đất ở bị thu hồi thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương để quy định diện tích đất, diện tích nhà ở để bố trí tái định cư.

Theo quy định trên thì trường hợp của gia đình bạn thuộc diện được hưởng 1 trong các chế độ hỗ trợ trên và được bố trí tái định cư.

LS. Hoàng Thị Nhàn

(VPLS Phúc Thọ - số 23 Hồ Đắc Di,
phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top