Hàng loạt khoản phụ cấp cho giáo viên tăng mạnh từ 1/7/2020

0 H.L
ANTD.VN - Từ 1/7/2020, không chỉ lương mà hàng loạt các khoản phụ cấp khác của giáo viên cũng tăng mạnh do lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2020, phụ cấp của giáo viên được hưởng theo 2 giai đoạn: Từ nay đến 30/6/2020: Hưởng phụ cấp theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng; Từ 1/7/2020 trở đi: Hưởng phụ cấp theo mức lương cơ sở mới là 1,6 triệu đồng/tháng.

Về phụ cấp ưu đãi, mục II Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC quy định, nhà giáo kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng sẽ được hưởng ưu đãi theo nghề nếu:

- Thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động;

- Thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm;

- Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Khi đó, mức phụ cấp này được tính theo công thức:

Đến 30/6/2020: Mức phụ cấp ưu đãi = 1,49 triệu đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi;

Từ 01/7/2020: Mức phụ cấp ưu đãi = 1,6 triệu đồng x [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi;

Trong đó, tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi gồm các mức 25%, 30%, 35%, 40%, 45% và 50%.

Về phụ cấp cho giáo viên làm việc ở vùng có điều kiện khó khăn, theo Điều 2 Nghị định 76/NĐ-CP của Chính phủ thì giáo viên được hưởng các loại phụ cấp tính theo lương cơ sở như: Phụ cấp công tác lâu năm; Phụ cấp ưu đãi theo nghề; Phụ cấp lưu động và Phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số đối với nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục.

Phụ cấp công tác lâu năm được tính như sau:

STT

Đối tượng có thời gian làm việc thực tế

Hệ số

Mức hưởng

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

1

Từ đủ 5 năm - dưới 10 năm

0,5

745.000 đồng

800.000 đồng

2

Từ đủ 10 năm - dưới 15 năm

0,7

1.043.000 đồng

1.120.000 đồng

3

Từ đủ 15 năm trở lên

1,0

1.490.000 đồng

1.600.000 đồng

Phụ cấp lưu động dành cho các đối tượng nhà nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn. Lúc này, mức phụ cấp lưu động được hưởng là 0,2 so với mức lương cơ sở. Cụ thể, đến 30/6/2020 mức phụ cấp là 298.000 đồng. Từ 1/7/2020, phụ cấp tăng lên là 320.000 đồng.


Còn với phụ cấp khu vực, mức phụ cấp này được nêu tại Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT. Theo đó, giáo viên nếu giảng dạy, làm việc tại vùng có yếu tố địa lý khí hậu khắc nghiệt, xa xôi, hẻo lánh, đường xá đi lại khó khăn, vùng biên giới, hải đảo… thì được hưởng phụ cấp khu vực.

Mức phụ cấp khu vực được quy định cụ thể như sau:

STT

Hệ số

Mức phụ cấp

Đến 30/6/2020

Từ 01/7/2020

1

0,1

149.000 đồng

160.000 đồng

2

0,2

298.000 đồng

320.000 đồng

3

0,3

447.000 đồng

480.000 đồng

4

0,4

596.000 đồng

640.000 đồng

5

0,5

745.000 đồng

800.000 đồng

6

0,7

1.043.000 đồng

1.120.000 đồng

7

1,0

1.490.000 đồng

1.600.000 đồng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top