Hà Nội: Trường ngoài công lập được thỏa thuận với phụ huynh tiền học trực tuyến

1 Duy Anh
ANTD.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa đưa ra quy định riêng đối với trường tư thục về việc thu phí học trực tuyến theo hướng thỏa thuận với phụ huynh thay vì cấm thu hoàn toàn như quy định trước đó.
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn số 809/SGDĐT-GDPT về việc tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình  trong thời gian nghỉ phòng chống Covid-19. Trong đó có quy định riêng đối với các trường ngoài công lập về các khoản thu phát sinh khi dạy học trực tuyến.
Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, đối với các trường ngoài công lập, căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường, nhà trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Việc dạy học online phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định.
Quá trình tổ chức dạy học online của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, sư phạm, chất lượng. Sau khi học sinh trở lại trường, cần tiếp tục rà soát, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh, đảm bảo học sinh được học đầy đủ chương trình, nội dung, kiến thức theo quy định của Bộ GD-ĐT.

ảnh 1

Nhiều trường học đang tích cực soạn thảo bài giảng trực tuyến cho học sinh trước tình hình nghỉ học kéo dài

Nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tính công khai và được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh.

Tiền hỗ trợ học online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

Sở yêu cầu các nhà trường cần phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, trên truyền hình, phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua internet. Nhận xét, đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh.

Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình. Từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng dẫn kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

bình luận(1 bình luận)

20x20Nguyên binh

Thỏa thuận phải bỏ phiếu kín chứ, con em vẫn đang phải học đành bấm bụng mà ức chế. Một tờ giấy với cái khoanh tròn mà nhà trường đã chọn, phụ huynh sẽ theo phương án nào?

Cùng chuyên mục
Top