Hạ ngầm cũng như không

0 Trần Văn Đại
(ANTĐ) - Đến nay, dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi tại khu vực đường Thanh Niên, Hà Nội đã hoàn thành. Nhưng trong quá trình hạ ngầm các đường dây đi nổi, đơn vị thi công thông báo cho các chủ đường dây đến nhận, nhưng rất nhiều đường dây vô chủ, vì vậy đơn vị thi công cũng bỏ mặc.

Hạ ngầm cũng như không

(ANTĐ) - Đến nay, dự án hạ ngầm các đường dây đi nổi tại khu vực đường Thanh Niên, Hà Nội đã hoàn thành. Nhưng trong quá trình hạ ngầm các đường dây đi nổi, đơn vị thi công thông báo cho các chủ đường dây đến nhận, nhưng rất nhiều đường dây vô chủ, vì vậy đơn vị thi công cũng bỏ mặc.


Vì vậy, hiện tại hai bên đường và trên dải phân cách giữa đường Thanh Niên vẫn lủng lẳng các loại đường dây thông tin, cáp truyền hình...  nên việc hạ ngầm các đường dây đi nổi ở đây có cũng như không.

Hiện tại, có đến 30% đường dây đi nổi trên các tuyến phố của Hà Nội đều không có chủ. Đề nghị thành phố có quyết định thu hồi các đường dây đi nổi vô chủ này.

Trần Văn Đại

(Phường Trúc Bạch, quận Ba Đình)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top