Già hay lo xa

0 Nguyễn Hồng (Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội)
Báo ANTĐ có bài viết về việc trả lương qua tài khoản cho người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Già hay lo xa

Báo ANTĐ có bài viết về việc trả lương qua tài khoản cho người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Biết đằng nào mà lần đây!
Tôi lại lo cho cái thân già lẩm cẩm; chả phải riêng gì tôi mà có hàng chục triệu cán bộ hưu trí với tuổi 70, 80 – 90, tuổi sức tàn lực kiệt, mắt mờ chân chậm đi không vững như Nguyễn Khuyến nói: “Ba chân khấp khểnh giả tỉnh say”, đa số người già tai lại nặng, tay run cầm đũa không vững, muốn gắp rau lại chọc vào nước mắm; đi ra đường dò dẫm muốn đi ngược chân lại vẹo xuôi còn biết đằng nào mà đến ATM, 4 mắt nhập nhèm tranh mờ tỏ, còn biết mã số là gì mà bấm nút lấy tiền...

Nơi lấy tiền không có người của ngân hàng, nếu nhầm lẫn thì kêu ai mà giải quyết? Đáng buồn cho cái tuổi gần đất xa giời mà còn lo bấm nút lĩnh lương, con cháu thì xa, lo thân nó chưa xong còn ngó gì đến mình. Đề nghị Nhà nước xem xét lại thế nào cho tiện cả đôi đường.

Xin phép được hỏi: Ví dụ người mà có con hưởng lương qua tài khoản thì tài khoản của bố có được nhập vào tài khoản của con để nhờ con lĩnh hộ có được không? Già hay lo xa mong các vị thứ lỗi, cảm ơn!

Nguyễn Hồng (Phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top