Doanh nghiệp có thể trả lương cho người lao động bằng ngoại tệ?

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền đồng Việt Nam.

ảnh 1

Tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam

Qua hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của Bộ LĐ-TB&XH, bà Đặng Thị Hồng Uyên (TP. Hồ Chí Minh) hỏi: Doanh nghiệp của tôi có vốn đầu tư nước ngoài. Vậy, doanh nghiệp của tôi có được ký hợp đồng lao động trả tiền lương bằng ngoại hối cho người lao động là người nước ngoài không?

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định tại khoản 3, Điều 21 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động: Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Quy định trên loại trừ trường hợp “trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài”, không loại trừ trường hợp ký kết hợp đồng lao động với người nước ngoài nên đồng tiền dùng để giao kết hợp đồng lao động được quy định thống nhất là Đồng Việt Nam, không phân biệt đối tượng ký kết hợp đồng.

Như vậy, theo quy định này thì việc trả lương đối với người lao động bằng ngoại tệ trái quy định của pháp luật. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động không có quốc tịch Việt Nam, trong hợp đồng có thể ghi rõ tỉ lệ quy đổi của đồng Việt Nam với ngoại tệ tương đương. Tuy nhiên, việc trả lương vẫn phải thực hiện bằng đồng Việt Nam.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top