Điều kiện nào để người lao động khó khăn do dịch Covid-19 được nhận tiền hỗ trợ

0 Phạm Phương
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đang xin ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy định thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

ảnh 1

Những người bán hàng rong thuộc diện được nhận hỗ trợ 1 triệu/tháng nếu đáp ứng đủ điều kiện

Tại dự thảo Quyết định, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định về điều kiện cụ thể để người lao động được nhận tiền hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng như sau:

Đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động

Thời gian tạm hoãn, nghỉ không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn, nghỉ việc không lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020;

Có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch Covid–19;

Đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

Thời hạn còn lại của hợp đồng lao động lớn hơn thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc thời gian nghỉ việc không hưởng lương.

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, trừ các trường hợp sau đây:

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

2. Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm; đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm hoặc không đang đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Lao động tự do

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Không có đất sản xuất nông nghiệp;

Mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn nghèo quốc gia quy đinh tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020 do dịch COVID-19;

Có hộ khẩu thường trú hoặc có đăng ký tạm trú từ 03 tháng trở lên trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 tại địa phương đề nghị hỗ trợ.

Thuộc một trong những công việc sau:

- Người bán hàng rong;

- Lao động thu gom rác;

- Người làm nghề bốc vác, vận chuyển hàng hóa;

- Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô;

- Người bán lẻ vé số lưu động;

- Người lao động tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. Ngoài các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, các địa phương quyết định bổ sung các đối tượng khác và chi trả hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Mức và thời gian hỗ trợ tối đa theo quy định hỗ trợ đối với các đối tượng này theo quy định tại Điều 31 Quyết định này.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top