Điều gì là quan trọng?

0 Lan Tử ((Theo Shortstories))
ANTĐ Một vị vua anh minh cải trang thành dân thường lên núi gặp đạo sỹ để hỏi ba câu: Thời gian nào là thời gian thuận lợi nhất cho mỗi công việc? 
Người nào là người quan trọng nhất với ta? Công việc nào là cần thiết nhất mà ta phải làm? Nghe xong,vị đạo sỹ già không trả lời mà vẫn tiếp tục cuốc đất. Nhà vua liền bảo đạo sỹ nghỉ tay để mình làm giúp cho vì trông ông quá mệt rồi. Khi trời bắt đầu tối, nhà vua nghỉ tay, chợt có một người bị thương nặng chạy tới trước cửa am rồi ngã xuống ngất lịm. Nhà vua và đạo sỹ khiêng người đó vào am cứu chữa. 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, người bị thương khóc nói với nhà vua rằng: “Xin bệ hạ tha tội cho thần. Khi xưa bệ hạ đã giết cha thần trong một cuộc chiến, vì thế thần đã thề sẽ trả thù. Biết được bệ hạ sẽ lên núi, thần đã mai phục chờ bệ hạ xuống núi để hành thích nhưng chờ mãi đến chiều vẫn chưa thấy, nên đánh liều tìm lên và giao đấu với đám hộ vệ. Thần chạy thoát đến đây, nghĩ mình chắc chết vì mất máu nhưng không ngờ lại được bệ hạ cứu mạng”. Nghe chuyện, nhà vua thấy mối hận thù đã được hóa giải thì rất vui mừng, đồng ý tha tội cho người đó. Trước khi xuống núi, nhà vua lại hỏi đạo sỹ ba câu hỏi, đạo sỹ nhìn vua nói: “Bệ hạ đã có câu trả lời rồi mà”. Nhà vua ngạc nhiên, đạo sỹ thủng thẳng tiếp: “Hôm qua nếu bệ hạ không thương hại bần đạo già yếu mà cuốc đất giúp thì chẳng phải đã bị anh ta hành thích rồi sao. Vì vậy thời gian quan trọng nhất là thời gian bệ hạ đang cuốc đất; người quan trọng nhất lúc đó là bần đạo đây, và công việc quan trọng nhất là công việc giúp bần đạo. Rồi sau đó khi người bị thương nọ chạy lên, thời gian quan trọng nhất là thời gian bệ hạ cứu chữa cho anh ta, bởi vì nếu bệ hạ không cứu thì anh ta sẽ chết; cũng vì thế mà anh ta là nhân vật quan trọng nhất, và công việc cứu thương là quan trọng nhất”.

Hãy nhớ: Chỉ có một thời gian quan trọng, đó là hiện tại. Và người quan trọng nhất là người có mặt trong thời gian hiện tại với ta bởi vì không thể biết được ai sẽ bên ta trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang ở bên ta được hạnh phúc, bởi vì đó là ý nghĩa của cuộc sống này.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top