Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh

0 Phương Mai
(ANTĐ) - Đến nay, các hộ kinh doanh của chợ Hàng Da đã di chuyển về chợ tạm Phùng Hưng được gần một tuần. Nhìn chung các hộ đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định kinh doanh, nhưng chúng tôi lại phân vân về nơi gửi xe ở chợ tạm Phùng Hưng.

Để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh

(ANTĐ) - Đến nay, các hộ kinh doanh của chợ Hàng Da đã di chuyển về chợ tạm Phùng Hưng được gần một tuần. Nhìn chung các hộ đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định kinh doanh, nhưng chúng tôi lại phân vân về nơi gửi xe ở chợ tạm Phùng Hưng.

Nếu như trước đây chúng tôi gửi xe ở bãi trông xe thuộc Ban Quản lý chợ theo giá vé tháng, nên hàng ngày có thể lấy và gửi xe nhiều lượt giá vẫn không thay đổi.

Nay ra chợ tạm, chúng tôi phải gửi tại bãi trông xe của các công ty theo mô hình khoán quản, vé thu theo lượt nên tiền gửi xe mỗi ngày tăng khá nhiều. Vậy đề nghị quận Hoàn Kiếm, Ban Quản lý chợ Hàng Da tổ chức các  điểm gửi xe như trước để tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh chúng tôi.

Phương Mai

(Chợ tạm Phùng Hưng, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top