Danh sách học sinh vào vòng sơ khảo cuộc thi "Viết thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo quê hương"

0 BAN TỔ CHỨC
ANTĐ Báo An ninh Thủ đô công bố danh sách học sinh có bài dự thi được vào vòng sơ khảo trong cuộc thi viết thư như sau (danh sách các trường được xếp theo thứ tự a, b, c).

TT

 

Họ tên

Lớp

Tên trường

Địa chỉ

Bậc học

trường

1

Lê Minh Trang

6D

THCS

Ái Mộ

Long Biên

2

Hoàng Trang Nhung

6D

THCS

Ái Mộ

Long Biên

3

Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh

8C

THCS

Ái Mộ

Long Biên

4

Vũ Mạnh Đại

6G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

5

Đặng Duy Anh

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

6

Phạm Minh Tú

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

7

Nguyễn Phương Mai

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

8

Đặng Hồng Ánh

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

9

Ngô Thu Hà

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

10

Nguyễn Thị Hương Trang

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

11

Phạm Nguyễn Hoàng Yến

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

12

Ngô Thùy Dung

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

13

Đàm Thanh Long

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

14

Nguyễn Minh Anh

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

15

Vũ Bích Phượng

 

THCS

Ái Mộ

Long Biên

16

Nguyễn Tài Khoa

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

17

Đặng Huy Hoàng

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

18

Nguyễn Khánh Hoa

9G

THCS

Ái Mộ

Long Biên

19

Phạm Thùy Linh

6B

THCS

Ái Mộ

Long Biên

20

Dương Thị Minh Huyền

6B

THCS

Ái Mộ

Long Biên

21

Đỗ Phương Anh

7E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

22

Nguyễn Lan Ngọc

9E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

23

Hoàng Gia Bách

8C

THCS

Ái Mộ

Long Biên

24

Nguyễn Thị Minh Thu

8C

THCS

Ái Mộ

Long Biên

25

Nguyễn Thảo Ngọc

8C

THCS

Ái Mộ

Long Biên

26

Trần Thị Hồng Phúc

7E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

27

Mai Thị Bích Ngọc

9B

THCS

Ái Mộ

Long Biên

28

Hoàng Thị Thái Bảo

 

THCS

Ái Mộ

Long Biên

29

Lê Thị Thu Hà

8C

THCS

Ái Mộ

Long Biên

30

Phan Ngọc Quỳnh

 

THCS

Ái Mộ

Long Biên

31

Ngô Thu Trang

8B

THCS

Ái Mộ

Long Biên

32

Bùi Hạ Trang

7E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

33

Trần Nguyễn Thanh Hằng

8D

THCS

Ái Mộ

Long Biên

34

Nguyễn Quỳnh Anh

8E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

35

Vũ Linh Nhi

6H

THCS

Ái Mộ

Long Biên

36

Đặng Quỳnh Anh

6H

THCS

Ái Mộ

Long Biên

37

Ngô Tuấn Quang

6H

THCS

Ái Mộ

Long Biên

38

Phạm Công Minh

7A

THCS

Ái Mộ

Long Biên

39

Đặng Hương Giang

7A

THCS

Ái Mộ

Long Biên

40

Vũ Hoàng Sơn

 

THCS

Ái Mộ

Long Biên

41

Nguyễn Hoàng Tú

7E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

42

Nguyễn Đào Phương Anh

6H

THCS

Ái Mộ

Long Biên

43

Nguyễn Minh Châu

9E

THCS

Ái Mộ

Long Biên

44

Mai Khánh Vy

8C

THCS

Ái Mộ

Long Biên

45

Nguyễn Kim Oanh

6A2

THCS

An Dương

Tây Hồ

46

Nguyễn Vũ Hồng Anh

6A2

THCS

An Dương

Tây Hồ

47

Hoàng Thùy Trang

7A1

THCS

An Dương

Tây Hồ

48

Nguyễn Phương Linh A

7A1

THCS

An Dương

Tây Hồ

49

Nguyễn Phương Trà

8A1

THCS

An Dương

Tây Hồ

50

Trần Hồng Ngọc

9A1

THCS

An Dương

Tây Hồ

51

Nguyễn Minh Trang

9A1

THCS

An Dương

Tây Hồ

52

Đào Quang Phúc

 

THCS

An Dương

Tây Hồ

53

Đào Nguyên Hạnh

7A

THCS

Bát Tràng

Gia Lâm

54

Lê Huyền Trang

7C

THCS

Bát Tràng

Gia Lâm

55

Mai Thảo Vy

7B

THCS

Bát Tràng

Gia Lâm

56

Nguyễn Thu Trà

8B

THCS

Bát Tràng

Gia Lâm

57

Ngọc Linh

 

THCS

Bế Văn Đàn

Đống Đa

58

Hoàng Ngân Hà

6A3

THCS

Cát Linh

Đống Đa

59

Nguyễn Thu Huyền

8A1

THCS

Cát Linh

Đống Đa

60

Bùi Hải Châu

9A2

THCS

Cát Linh

Đống Đa

61

Lê Hoàng Thanh Phương

9A2

THCS

Cát Linh

Đống Đa

62

Cồ Bá Hải

7A2

THCS

Cát Linh

Đống Đa

63

Hoàng Ngân Hà

6A3

THCS

Cát Linh

Đống Đa

64

Đào Ngọc Linh

4C

Tiểu học

Cát Quế

Hoài Đức

65

Đỗ Thị Phương Anh

9A

THCS

Cát Quế B

Hoài Đức

66

Nguyễn Lê Minh Châu

4

Tiểu học

Chu Văn An

Tây Hồ

67

Phạm Trà My

4C

Tiểu học

Chu Văn An

Tây Hồ

68

Lý Thị Lan Anh

8A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

69

Lý Văn Bắc

 

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

70

Lý Văn Lâm

9A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

71

Nguyễn Minh Hạnh

8B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

72

Nguyễn Quang Huy

8A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

73

Nguyễn Thị Huyền

7B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

74

Nguyễn Thị Nhung

8A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

75

Nguyễn Thị Thu

8B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

76

Nguyễn Thu Huyền

7B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

77

Vũ Kiều Ly

9A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

78

Vương Thị Dung

 

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

79

Nguyễn Thị Nhung

8A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

80

Nguyễn Minh Hạnh

8B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

81

Nguyễn Thị Thu

8B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

82

Lý Thị Lan Anh

8A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

83

Vương Thị Dung

 

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

84

Nguyễn Thu Huyền

7B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

85

Nguyễn Thị Thu Phương

7B

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

86

Lý Văn Bắc

 

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

87

Vũ Kiều Ly

9A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

88

Nguyễn Quang Huy

8A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

89

Lý Văn Lâm

9A

THCS

Di Trạch

Hoài Đức

90

Phạm Thanh Phương

8E

THCS

Dịch Vọng

Cầu Giấy

91

Trần Hải Anh

 

THCS

Dịch Vọng

Cầu Giấy

92

Đào Quỳnh Chi

8H

THCS

Dịch Vọng

Cầu Giấy

93

Nguyễn Hà Anh

7I

THCS

Dịch Vọng

Cầu Giấy

94

Nguyễn Thu Hiền

 

THCS

Dịch Vọng

Cầu Giấy

95

Bùi Đức Anh Khuê

 

THCS

Dịch Vọng

Cầu Giấy

96

Nguyễn Thanh Hoa

2B

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

97

Nguyễn Tuệ Minh

3E

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

98

Nguyễn Văn Cường

4C

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

99

Vũ Nhật Dương

5E

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

100

Nguyễn Khánh Ly

2Q

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

101

Vũ Bích Diệp

5C

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

102

Nguyễn Khánh Linh

4H

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

103

Kim Ngân

4E

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

104

Hoàng Tú Quyên

5D

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

105

Trương Yến Nhi

4D

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

106

Hoàng Phương Nhi

5D

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

107

Trần An Khanh

5B

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

108

Lê Thùy Linh

3A

Tiểu học

Dịch Vọng A

Cầu Giấy

109

Ngô Lam Như

5D

Tiểu học

Dịch Vong B

Cầu Giấy

110

Ngô Minh Tuấn

3D

Tiểu Học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

111

Lê Huệ Chi

5A

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

112

Thùy Khanh

5B

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

113

Hoàng Minh Khuê

5E

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

114

Đỗ Phương Linh

5E

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

115

Đào Gia Bình

5D

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

116

Trường Khoa

5A

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

117

Hoàng Lê Trung

5A

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

118

Hà Đỗ Bảo Tùng

5D

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

119

Lê Quang Hòa

5C

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

120

Vũ Hà Linh

5A

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

121

Lê Ngọc Phương Linh

5B

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

122

Hoàng Nguyên Anh

5D

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

123

Hoàng Lan

4G

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

124

Tạ Yến Dung

5D

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

125

Phạm Hồng Ngọc

5E

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

126

Ngọc Kiên

5D

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

127

Bùi Tạ Thái Hà

5D

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

128

Trần Duy Anh

5B

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

129

Nguyễn Mạnh Hùng

5B

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

130

Dương Ngọc Uyên Nhi

4C

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

131

Chu Hoa Bảo Trâm

4C

Tiểu học

Dịch Vọng B

Cầu Giấy

132

Đặng Phương Thảo

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

133

Đặng Thanh Huyền

8A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

134

Đặng Thị Thanh Huyền

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

135

Đặng Trung Hiếu

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

136

Đỗ Thị Ngọc Mai

8A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

137

Nguyễn Mai Linh

6B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

138

Nguyễn Ngọc Mai

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

139

Nguyễn Phương Trang

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

140

Nguyễn Thanh Hà

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

141

Nguyễn Thị Trà Mi

8A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

142

Nguyễn Thu Trang

6B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

143

Nguyễn Thu Trang

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

144

Phạm Bích Ngân

6B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

145

Phạm Ngọc Bích

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

146

Phạm Nguyễn Minh Ánh

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

147

Phạm Như Quỳnh

8B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

148

Phạm Phương Thanh

 

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

149

Phạm Thị Ngọc Phượng

 

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

150

Phạm Thị Phương Lan

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

151

Phạm Thị Quỳnh Mai

8B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

152

Phạm Thị Thanh Thủy

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

153

Phạm Thị Thủy

 

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

154

Nguyễn Thu Hà

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

155

Đặng Trung Hiếu

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

156

Nguyễn Phương Trang

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

157

Nguyễn Thu Hà

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

158

Đặng Thị Thanh Huyền

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

159

Nguyễn Thị Trà Mi

8A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

160

Nguyễn Thanh Hà

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

161

Phạm Thị Ngọc Phượng

 

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

162

Đỗ Thị Ngọc Mai

8A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

163

Nguyễn Ngọc Mai

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

164

Đặng Thanh Huyền

8A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

165

Phạm Thị Thúy

8

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

166

Phạm Thị Phương Lan

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

167

Phạm Ngọc Bích

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

168

Phạm Thị Thanh Thủy

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

169

Đặng Phương Thảo

7A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

170

Phạm Nguyễn Minh Ánh

8B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

171

Phạm Thị Quỳnh Anh

8B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

172

Phạm Như Quỳnh

8b

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

173

Phạm Bích Ngân

6B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

174

Nguyễn Thu Trang

6B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

175

Phạm Phương Thanh

6

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

176

Nguyễn Mai Linh

6B

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

177

Nguyễn Thu Trang

9A

THCS

Duyên Hà

Thanh Trì

178

Phạm Ngọc Bích

7A

THCS

Duyên  Hà

Thanh Trì

179

Đặng Tấn Dũng

7A

THCS

Duyên  Hà

Thanh Trì

180

Đào Đức Hường

5B

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

181

Nguyễn Hà Châu

5A

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

182

Nguyễn Hoàng Anh

5A

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

183

Nguyễn Thị Lâm Oanh

5A

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

184

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

4B

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

185

Nguyễn Thị Phương Thảo

5A

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

186

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

5B

Tiểu học

Dương Quang

Gia Lâm

187

Hoàng Diệu Linh

 

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

188

Lương Tuấn Dương

6A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

189

Phạm Tiến Thành

6A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

190

Dương Khánh Chi

6A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

191

Nguyễn Thị Tú Anh

6A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

192

Lê Bá Đức

8B

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

193

Phạm Thu Trang

6A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

194

Vũ Thị Quỳnh Anh

 

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

195

Phùng Thị Mỹ Linh

8A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

196

Nguyễn Lan Anh

9C

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

197

Nguyễn Hương Giang

37455

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

198

Phạm Lan Anh

 

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

199

Nguyễn Bảo Trân

9A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

200

Nguyễn Hồng Ngọc

9A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

201

Nguyễn Khánh Linh

37603

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

202

Đinh Thảo Ly

37520

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

203

Nguyễn Hương Giang

37286

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

204

Nguyễn Anh Thư

8A

THCS

Dương Xá

Gia Lâm

205

Cam Thị Vân Anh

6E

THCS

Đa Tốn

Gia Lâm

206

Đỗ Như Quỳnh

 

THCS

Đại Hưng

Mỹ Đức

207

Nguyễn Thị Hiền

9A

THCS

Đại Hưng

Mỹ Đức

208

Nguyễn Thị Linh

9A

THCS

Đại Hưng

Mỹ Đức

209

Bùi Quang Hoàng Hải

8B

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

210

Đào Nhật Hồng Minh

 

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

211

Đỗ Minh Phương

8C

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

212

Đỗ Thanh Thủy

9A

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

213

Nguyễn Thu Hằng

6C

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

214

Nguyễn Trang Linh

 

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

215

Phạm Thanh Thủy

9A

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

216

Trần Hạnh Hiền

8C

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

217

Trần Thị Thu Trang

 

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

218

Vũ Nguyên Hương

9A

THCS

Đại Kim

Hoàng Mai

219

Bùi Ánh Nguyệt

 

Tiểu học

Đặng Xá

Gia Lâm

220

Đỗ Bích Thủy

5A

Tiểu học

Đặng Xá

Gia Lâm

221

Nguyễn Diệu Linh

4D

Tiểu học

Đặng Xá

Gia Lâm

222

Nguyễn Hạnh Vy

 

Tiểu học

Đặng Xá

Gia Lâm

223

Nguyễn Minh Thu

5A

Tiểu  học

Đặng Xá

Gia Lâm

224

Nguyễn Minh Thủy

 

Tiểu học

Đặng Xá

Gia Lâm

225

Nguyễn Ngọc Đoan Trang

5A

Tiểu học

Đặng Xá

Gia Lâm

226

Nguyễn Thị Ngọc Liên

8A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

227

Đào Hải Yến

6A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

228

Nguyễn Thị Khánh Ly

8A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

229

Phan Thị Ngọc Ánh

8A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

230

Nguyễn bá Tùng

8A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

231

Đặng Thị Nga

7A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

232

Nguyễn Thu Huyền

7A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

233

Nguyễn Phú Đông

6B

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

234

Đoàn Long Vũ

7A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

235

Cao Thanh Tùng

7A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

236

Phan Hoàng Lan

8B

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

237

Ngô Diệu Linh

6A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

238

Nguyễn Khánh Linh

7A

THCS

Đặng Xá

Gia Lâm

239

Nguyễn Thanh Mai

7A

THCS

Định Công

Hoàng Mai

240

Nguyễn Thị Bích Ngọc

9A

THCS

Định Công

Hoàng Mai

241

Nguyễn Thị Thu Trang

7C

THCS

Định Công

Hoàng Mai

242

Nguyễn Thị Xuân

7A

THCS

Định Công

Hoàng Mai

243

Nguyễn Thu Phương

 

THCS

Định Công

Hoàng Mai

244

Thu Phương

 

THCS

Định Công

Hoàng Mai

245

Trần Thế Anh

7D

THCS

Định Công

Hoàng Mai

246

Văn Quyết

8D

THCS

Định Công

Hoàng Mai

247

Nguyễn Thị Thảo Linh

9B

THCS

Đình Xuyên

Gia Lâm

248

Nguyễn Huyền Anh

 

THCS

Đình Xuyên

Gia Lâm

249

Đỗ Tiến Lợi

6A

THCS

Đoàn Kết

Hai Bà Trưng

250

Nguyễn Bích Ngọc

9A

THCS

Đông Dư

Gia Lâm

251

Nguyễn Kim Anh

7B

THCS

Đông Dư

Gia Lâm

252

Đặng Thu Thủy

7A

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

253

Nguyễn Thị Minh Hạnh

9B

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

254

Nguyễn Thị Xuân

6B

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

255

Phạm Mỹ Duyên

7A

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

256

Phạm Thảo My

7A

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

257

Phạm Thị Ngọc

7A

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

258

Phạm Trà Giang

 

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

259

Phạm Vân Anh

9A

THCS

Đông Mỹ

Thanh Trì

260

Lê Diệu Linh

3A

Tiểu học

Đồng Tháp

Đan Phượng

261

Lưu Ngọc Mai

5A

Tiểu học

Đồng Tháp

Đan Phượng

262

Nguyễn Hải Anh

4A

Tiểu học

Đồng Tháp

Đan Phượng

263

Đặng Thu Thủy

 

Tiểu học

Giáp Bát

Hoàng Mai

264

Ngô Nguyệt Minh

5D

Tiểu học

Giáp Bát

Hoàng Mai

265

Ngô Quyết Minh

5D

Tiểu học

Giáp Bát

Hoàng Mai

266

Đặng Lan Anh

8E

THCS

Giáp Bát

Hoàng Mai

267

Nguyễn Phương Linh

8E

THCS

Giáp Bát

Hoàng Mai

268

Bùi Vũ Quỳnh Trang

8E

THCS

Giáp Bát

Hoàng Mai

269

Bùi Minh Quân

7E

THCS

Giáp Bát

Hoàng Mai

270

Bùi Nhật Linh

8E

THCS

Giáp Bát

Hoàng Mai

271

Lê Tuân Hưng

8A3

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

272

Phan Đức Mạnh

8A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

273

Nguyễn Minh Đức

8A3

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

274

Nguyễn Hải Ngọc

8A3

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

275

Triệu Hoàng Hải

9A3

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

276

Cao Trần Quế Chi

8A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

277

Hà Hoàng Linh

8A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

278

Lưu Thanh Tùng

9A5

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

279

Phạm Thu Hà

8A1

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

280

Lê Kiều Thiên Trang

6A2

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

281

Nguyễn Phương Quỳnh

6A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

282

Trần Hà Vân

9A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

283

Lương Thu Hương

 

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

284

Trần Thùy Hương Giang

6A1

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

285

Nguyễn Trâm Anh

7A1

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

286

Mai Thùy Dương

7A5

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

287

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

8A3

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

288

Nguyễn Minh Anh

8A3

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

289

Vũ Ngọc Hà

9A3

THCS

Hoàng Liệt

Thanh Trì

290

Ngô Trung Dũng

8A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

291

Phan Hồng Nhung

8A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

292

Nguyễn Hà My

8A6

THCS

Hoàng Liệt

Hoàng Mai

293

Nguyễn Hồng Ngọc Linh

8C

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

294

Nguyễn Văn Thanh

8D

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

295

Nguyễn Thị Ngọc Linh

6D

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

296

Đinh Đức Tùng

7C

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

297

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

298

Phạm Thị Huyền Trang

8D

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

299

Phạm Thị Mơ

8D

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

300

Nguyễn Thị Trà My

6C

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

301

Nguyễn Thế Nguyện

 

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

302

Phạm Văn Thảo

6

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

303

Đỗ Ngọc Thu

6E

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

304

Nguyễn Khánh Duy

7C

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

305

Phạm Thị Huyền

 

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

306

Nguyễn Thị Kim Thành

6

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

307

Nguyễn Thị Phương

6E

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

308

Đỗ Thị Hồng Vân

 

THCS

Hồng Hà

Đan Phượng

309

Nguyễn Minh Ngọc

9A

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

310

Phan Thị Linh

7B

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

311

Phan Tú Anh

7B

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

312

Nguyễn Thị Hằng

6A

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

313

Nguyễn Thùy Linh

9A

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

314

Nguyễn Thị Mai

9A

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

315

Đặng Minh Quân

8A

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

316

Đặng Thị Hà

7A

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

317

Nguyễn Huyền Trang

8B

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

318

Đồng Thị Thanh Nhàn

7B

THCS

Hồng Thái

Phú Xuyên

319

Bùi Minh Anh

6A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

320

Đàm Hải Quỳnh

9A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

321

Đặng Thị Thu Thủy

7B

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

322

Đoàn Ngọc Thúy

8A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

323

Đoàn Thanh Huyền

6A2

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

324

Hoàng Minh Trang

7B

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

325

Hoàng Thị Kiều Trang

8A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

326

Lê Thị Thùy Dương

7C

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

327

Lê Thúy Ngân

9A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

328

Nguyễn Như Quỳnh

7A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

329

Nguyễn Thu Trang A

8B

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

330

Tưởng Thị Phương Thanh

7A

THCS

Hữu Hòa

Thanh Trì

331

Trần Thị Minh Phương

9A

THCS

Kiêu Kị

Gia Lâm

332

Nguyễn Ngọc Quỳnh Trang

4B

Tiểu học

Kim Lan

Gia Lâm

333

Nguyễn Hoàng Diệu Ngân

5I

Tiểu học

Kim Liên

Đống Đa

334

Nguyễn Thanh Hoa

5D

Tiểu học

Kim Sơn

Gia Lâm

335

Nguyễn Minh Châu

4A

Tiểu học

Kim Sơn

Gia Lâm

336

Nguyễn Nam

5D

Tiểu học

Kim Sơn

Gia Lâm

337

Lê Hương Ly

5D

Tiểu học

Kim Sơn

Gia Lâm

338

Dương Ngọc Linh

5C

Tiểu học

Kim Sơn

Gia Lâm

339

Nguyễn Thu Hà

9A

THCS

Kim Sơn

Gia Lâm

340

Phạm Kim Oanh

9A

THCS

Kim Sơn

Gia Lâm

341

Nguyễn Minh Ánh

9A

THCS

Kim Sơn

Gia Lâm

342

Nguyễn Thị Thúy Nga

9A

THCS

Kim Sơn

Gia Lâm

343

Hoàng Mai Linh

6C

THCS

Lệ Chi

Gia Lâm

344

Nguyễn Ánh Tuyết

7C

THCS

Lệ Chi

Gia Lâm

345

Trần THị Thanh Vân

7A

THCS

Lệ Chi

Gia Lâm

346

Nguyễn Hưng Hảo

8

THCS

Lê Lợi

Hà Đông

347

Tần Lan Vy

9A

THCS

Lê Ngọc Hân

Hai Bà Trưng

348

Tô Hà Linh

9A

THCS

Lê Ngọc Hân

Hai Bà Trưng

349

Nghiêm Xuân Dương

8A

THCS

Lê Ngọc Hân

Hai Bà Trưng

350

Nguyễn Hà Trang

9B

THCS

Lê Ngọc Hân

Hai Bà Trưng

351

Nguyễn Thanh Hà

9H

THCS

Lê Ngọc Hân

Hai Bà Trưng

352

Nguyễn Vân Anh

9H

THCS

Lê Ngọc Hân

Hai Bà Trưng

353

Nguyễn Đức Hiếu

8B

THCS

Liên Hồng

Đan Phượng

354

Lê Thị Ngọc Lan

9D

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

355

Phạm Thị Thúy Hường

9B

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

356

Hoàng Như Quỳnh

8A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

357

Nguyễn Lê Triệu Vy

8A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

358

Đặng Phương Linh

7A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

359

Đỗ Tiến Đạt

7A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

360

Trần Mai Anh

7A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

361

Trần Minh Thu

6C

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

362

Bùi Minh Hiếu

9C

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

363

Nguyễn Thanh Mai

9C

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

364

Trần Thùy Dung

6

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

365

Lê Thiên Thư

8B

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

366

Đỗ Minh Nguyệt

6A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

367

Lê Phương Ly

9B

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

368

Nguyễn Thúy Quỳnh

8A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

369

Nguyễn Lan Phương

9A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

370

Phạm Phương Thanh

9A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

371

Nguyễn Thị Thục Anh

8A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

372

Nguyễn Gia Hiếu

 

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

373

Phạm Mai Anh

7A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

374

Nguyễn Đức Thiện

 

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

375

Vũ Thị Thùy Linh

9A

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

376

Lê Thanh Huyền

9B

THCS

Liên Ninh

Thanh Trì

377

Lưu Phương Linh

4A2

Tiểu học

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

378

Trịnh Huy Hoàng

 

Tiểu học

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

379

Hoàng Khánh Huyền

5A1

Tiểu học

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

380

Nguyễn Hương Giang

5C

Tiểu học

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

381

Nguyễn Tài Uyên

4A2

Tiểu học

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

382

Dương Nguyệt Ánh

8

THCS

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

383

Nguyễn Hương Giang

5C

Tiểu học

Lĩnh Nam

Hoàng Mai

384

Lê Vương Bảo Châu

8E

THCS

Mai Dịch

Cầu Giấy

385

Nguyễn Khánh Linh

7E

THCS

Mai Dịch

Cầu Giấy

386

Nguyễn Thảo Nhi

8A

THCS

Mai Dịch

Cầu Giấy

387

Bùi Mai Anh

7E

THCS

Mai Dịch

Cầu Giấy

388

Vũ Minh Quân

7A

THCS

Mai Dịch

Cầu Giấy

389

Cao Thị Huyền Trang

7E

THCS

Mai Dịch

Cầu Giấy

390

Nguyễn Văn Hiệp

 

Tiểu học

Minh Tân A

Phú Xuyên

391

Lê Yến Vi

 

Tiểu học

Nam Phong

Phú Xuyên

392

Nguyễn Thị Minh Anh

5A

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

393

Nguyễn Thị Khánh Ly

 

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

394

Lý Duy Bách

5A

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

395

Đào Thị Hương Lý

5A

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

396

Nguyễn Hương Ly

5A

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

397

Nguyễn Thành Đạt

5A

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

398

Nguyễn Khắc Huy

4A

Tiểu học

Ninh Hiệp

Gia Lâm

399

Lê Hoàng Long

5A

Tiểu học

Nông nghiệp I

Gia Lâm

400

Nguyễn Diệu Hiền

2A

Tiểu học

Nông nghiệp I

Gia Lâm

401

Vương Thị Thùy Linh

9A

THCS

Nghĩa Hương

Quốc Oai

402

Nguyễn Quỳnh Anh

 

THCS

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

403

Nguyễn Đức Mạnh

8I

THCS

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

404

Cao Thị Kim Ngân

7

THCS

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

405

Nguyễn Quỳnh Anh

7G

THCS

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

406

Nguyễn Ngọc Thu Trang

6E

THCS

Nghĩa Tân

Cầu Giấy

407

Hồ Phương Thảo

9E

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

408

Lê Minh Phương

8D

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

409

Nguyễn Mai Anh

9A

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

410

Nguyễn Ngọc Diep

9B

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

411

Nguyễn Thùy Linh

9A

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

412

Nguyễn Trần Hà Anh

7E

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

413

Trần Huyền Trang

7E

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

414

Trần Hương Trang

9A

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

415

Nguyễn Quỳnh Anh

9B

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

416

Nguyễn Thị Thu Hoa

9B

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

417

Lê Minh Phương

8D

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

418

Trần Huyền Trang

7E

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

419

Nguyễn Thùy Linh

9A

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

420

Trần Hương Trang

9A

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

421

Nguyễn Mai Anh

9A

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

422

Nguyễn Ngọc Diệp

9B

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

423

Nguyễn Trần Hà Anh

7E

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

424

Hồ Phương Thảo

9E

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

425

Nguyễn Đặng Phương Linh

9C

THCS

Ngô Quyền

Hai Bà Trưng

426

Bùi Thu Ngân

5B

Tiểu học

Nguyễn Khả Trạc

Cầu Giấy

427

Nguyễn Thị Phương Anh

 

THCS& THPT

Nguyễn Tất Thành

Cầu Giấy

428

Cao Minh Châu

5C

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

429

Đinh Thành Long

5C

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

430

Đinh Trần Quốc Anh

4A

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

431

Đỗ Kiều Linh

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

432

Đỗ Lê Khanh

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

433

Hà Vân

8A6

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

434

Lê Huyền Trang

4A

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

435

Lê Minh Kiều Trang

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

436

Lê Ngọc Hà

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

437

Lưu Thị Minh Châu

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

438

Nghiêm Xuân Mai

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

439

Ngô Huy Bách

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

440

Nguyễn Hà Chi

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

441

Nguyễn Linh Giang

9A2

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

442

Nguyễn Ngọc Huyền

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

443

Nguyễn Phương Anh

6A9

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

444

Nguyễn Thị Minh Sơn

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

445

Nguyễn Thu Huyền

9A4

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

446

Nguyễn Việt Hằng

4D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

447

Phạm Hương Giang

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

448

Phạm Thu Trang

4E

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

449

Tạ Bích Thủy

6A1

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

450

Trần Trâm Anh

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

451

Trịnh Ngân Giang

5A

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

452

Trương Quang Trung

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

453

Vũ Minh Phương

 

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

454

Nguyễn Hà Chi

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

455

Nguyễn Ngọc Huyền

7

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

456

Đinh Thành Long

5C

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

457

Tiêu Ngọc Mai

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

458

Trần Ánh Dương

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

459

Phạm Liên Hương

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

460

Lê Nguyễn Chi Mai

7A4

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

461

Phạm Thị Minh Tâm

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

462

Nguyễn Linh Giang

9A2

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

463

Tạ Bích Thủy

6A1

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

464

Nguyễn Thị Minh Sơn

 

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

465

Lê Hà Vân

8A6

THCS

Nguyễn Trãi

Hà Đông

466

Phạm Hương Giang

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

467

Đỗ Kiều Linh

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

468

Ngô Huy Bách

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

469

Trương Quang Trung

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

470

Đỗ Lê Khanh

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

471

Nghiêm Xuân Mai

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

472

Đinh Trần Quốc Anh

4A

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

473

Lê Huyền Trang

4A

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

474

Lê Ngọc Hà

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

475

Trần Tâm Anh

5B

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

476

Lê Minh Kiều Trang

5D

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

477

Trịnh Ngân Giang

5A

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

478

Vũ Minh Phương

 

Tiểu học

Nguyễn Trãi

Hà Đông

479

Vũ Huyền Ly

 

THCS

Nguyễn Trường Tộ

Đống Đa

480

Đỗ Minh Ngọc

8A

THCS

Nhị Khê

Thường Tín

481

Nguyễn Phương Anh

 

THCS

Nhị Khê

Thường Tín

482

Bùi Nguyên Quyết Thắng

 

THCS

Phan Chu Trinh

Ba Đình

483

Cao Quỳnh Mai

 

Tiểu học

Phú Thị

Gia Lâm

484

Đặng Thanh Cao

 

Tiểu học

Phú Thị

Gia Lâm

485

Lê Thanh Tùng

4A

Tiểu học

Phú Thị

Gia Lâm

486

Phan Thị Thúy Hạnh

 

Tiểu học

Phú Thị

Gia Lâm

487

Trịnh Lan Anh

5A

Tiểu học

Phú Thị

Gia Lâm

488

Đặng Quốc Việt

6A

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

489

Đặng Thị Kiều Trang

9A

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

490

Nguyễn Phương Anh

6A

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

491

Nguyễn Thị Bích Ngọc

8C

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

492

Nguyễn thùy dương

6A

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

493

Phùng Hương Trang

6A

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

494

Nguyễn Phương Linh

 

THCS

Phú Thị

Gia Lâm

495

Lê Thanh Tùng

4A

Tiểu học

Phú Thị

Gia Lâm

496

Cao Phương Anh

8D

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

497

Nguyễn Việt Trinh

8D

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

498

Công Ngọc Dung

6D

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

499

Công Tôn Anh

 

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

500

Hoàng Diễm Quỳnh

8D

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

501

Đỗ Phương Thảo

8D

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

502

Phan Hoàng Thùy Dương

7D

THCS

Phú Thượng

Tây Hồ

503

Trương Đức Tín

3A

Tiểu học

Phú Yên

Cầu Giấy

504

Cấn Khánh Ly

8A

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

505

Cấn Thị Hồng Ngọc

8G

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

506

Đỗ Ngọc Ánh

8B

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

507

Đỗ Phương

8B

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

508

Hoàng Thị Lan

7C

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

509

Khuất Thị Nga

9G

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

510

Lê Hoàng Long

8A

THCS

Phụng Thượng

Phúc Thọ

511

Dương Diễm Quỳnh

9A

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

512

Dương Hồng Thúy

6B

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

513

Dương Mai Thúy

9B

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

514

Dương Thị Hiền

8A

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

515

Đôn Thu Trang

7A

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

516

Nguyễn Thị Hà

9A

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

517

Nguyễn Thị Thắm

9B

THCS

Phượng Cách

Quốc Oai

518

Hoàng Minh Ngọc

3A1

Tiểu học

Quang Trung

Đống Đa

519

Nguyễn Tuấn Minh

4A5

Tiểu học

Quốc tế Thăng Long

Hoàng Mai

520

Trần Thị Thu Phương

5A1

Tiểu học

Quốc tế Thăng Long

Hoàng Mai

521

Đinh Thị Tú Uyên

6A6

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

522

Đinh Thị Thu Phương

6A4

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

523

Đỗ Ánh Dương

8A2

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

524

Lê Huyền My

6A5

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

525

Lê Vân Nhi

7A3

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

526

Lưu Thị Lan Anh

8A4

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

527

Nguyễn Cẩm Ly

6A3

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

528

Nguyễn Quốc Khánh

 

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

529

Nguyễn Quốc Tuấn

6A6

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

530

Nguyễn Thị Thu Huyền

7A1

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

531

Nguyễn Thu Huyền

6A6

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

532

Nguyễn Xuân Thành

6A6

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

533

Phạm Văn Toán

9A5

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

534

Tưởng Thị Thanh Huyền

9A4

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

535

Trần Ngọc Anh

9A1

THCS

Tả Thanh Oai

Thanh Oai

536

Nguyễn Thị Diệu Trinh

5C

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

537

Hoàng Thị Kim Thoa

5C

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

538

Nguyễn Thành Chung

 

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

539

Dư Ngọc Anh

4E

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

540

Ngô Thu Thủy

 

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

541

Lê Ngọc Anh

4E

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

542

Đoàn Hải Yến

4A

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

543

Đỗ Thị Phương Uyên

4A

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

544

Lê Thị Hồng

5D

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

545

Đào Thị Hoàng Ngân

 

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

546

Trịnh Loan Trang

4E

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

547

Nguyễn Thùy Trang

4E

Tiểu học

Tả Thanh Oai

Thanh Trì

548

Đỗ Thanh Nhàn

7A1

THCS

Tam Hiệp

Thanh Trì

549

Nguyễn Mai Hương

5A6

Tiểu học

Tam Hiệp

Thanh Trì

550

Nguyễn Ngọc Thảo

8A1

THCS

Tam Hiệp

Thanh Trì

551

Nguyễn Thu Trang

6A1

THCS

Tam Hiệp

Thanh Trì

552

Nguyễn Văn Hồng Phi

5A6

Tiểu học

Tam Hiệp

Thanh Trì

553

Trần Ngọc Hải Yến

8A1

THCS

Tam Hiệp

Thanh Trì

554

Trần Quý Nguyên

5A6

Tiểu học

Tam Hiệp

Thanh Trì

555

Trần Thanh Hằng

5A6

Tiểu học

Tam Hiệp

Thanh Trì

556

Vũ Chân Như

7A1

THCS

Tam Hiệp

Thanh Trì

557

Vũ Thu Huyền

6A1

THCS

Tam Hiệp

Thanh Trì

558

Phạm Thanh Hương

6C

THCS

Tản Lĩnh

Ba Vì

559

Nguyễn Thị Hoài

6C

THCS

Tản Lĩnh

Ba Vì

560

Nguyễn Thị Thanh Thúy

6A

THCS

Tản Lĩnh

Ba Vì

561

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh

 

THCS

Tản Lĩnh

Ba Vì

562

Nguyễn Thị Thảo

4D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

563

Nguyễn Ngọc Bích

4D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

564

Nguyễn Thanh Ngân

3D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

565

Ngô Duy Quyền

5

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

566

Trần Ngọc Diệp

4D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

567

Nguyễn Hân Y

3D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

568

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

3D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

569

Nguyễn Tùng Dương

3D

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

570

 Trần Quỳnh Trang

 

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

571

Nguyễn Thị Phương Thùy

 

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

572

Quách Duy Chiến

3A

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

573

Nguyễn Hồng Ngọc

2A

Tiểu học

Tân Hội B

Đan Phượng

574

Nguyễn Mạnh Toàn

 

Tiểu học

Tân Mai

Hoàng Mai

575

Trương Tuấn Hải

2a8

Tiểu học

Tân Mai

Hoàng Mai

576

Hoàng Thị Hồng Ngọc

9C

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

577

Đào Khánh Ly

8B

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

578

Nguyễn Thu Anh

7A

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

579

Mạc Thị Minh Nguyệt

9A

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

580

Nguyễn Hoài Phương

8A

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

581

Nguyễn Thu Thủy

7D

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

582

Đặng Phuơng Hoa

8C

THCS

Tân Mai

Hoàng Mai

583

Lê Nam Anh

7A1

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

584

Đỗ Thị Thu Hương

7A1

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

585

Trần Thị Hoa

7A1

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

586

Nguyễn Thị Tân

 

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

587

Lưu Xuân Tĩnh

 

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

588

Hồ Thị Vân

8A1

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

589

Lê Thị Cúc

7A1

THCS

Tiền Phong

Thường Tín

590

Nguyễn Minh Nguyệt

7A

THCS

Tiền Yên

Hoài Đức

591

Nguyễn Thanh Oai

9A

THCS

Tiền Yên

Hoài Đức

592

Nguyễn Thị Lan

7B

THCS

Tiền Yên

Hoài Đức

593

Nguyễn Thùy Linh

7A

THCS

Tiền Yên

Hoài Đức

594

Tạ Thị Hiên

8

THCS

Tiền Yên

Hoài Đức

595

Nguyễn Thị Hường

 

THCS

Tiền Yên

Hoài Đức

596

Phan Hương Giang

6C

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

597

Nguyễn Thanh Bình

9D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

598

Lê Như Quỳnh

7A

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

599

Lê Cẩm Linh

7A

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

600

Đặng Ngọc Huyền

7

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

601

Đỗ Ngọc Huyền

9B

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

602

Nguyễn Phương Thảo

8D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

603

Nguyễn Minh Khuê

7C

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

604

Bùi Vân Anh

7D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

605

Phạm Hồng Nhung

8D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

606

Trần Quang Minh

9D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

607

Nguyễn Vân Trà

 

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

608

Lê Thủy Tiên

7D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

609

Trần Tuyết Mai

8D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

610

Phan Hương Giang

6C

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

611

Nguyễn Thanh Bình

9D

THCS

Tô Hoàng

Hai Bà Trưng

612

Nguyễn Lê Minh

4C

Tiểu học

TT Sóc Sơn

Sóc Sơn

613

Đặng Ý Nhi

4A

Tiểu học

TT Sóc Sơn

Sóc Sơn

614

Doãn Phương Linh

5C

Tiểu học

TT Trâu Quỳ

Gia Lâm

615

Lê Thu Hiền

4a

Tiểu học

TT Trâu Quỳ

Gia Lâm

616

Nguyễn Ngọc Tú Anh

5C

Tiểu học

TT Trâu Quỳ

Gia Lâm

617

Bạch Thị Hiền

9A2

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

618

Đinh Thị Huyền Trang

 

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

619

Mai Thị HIền

9A2

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

620

Nguyễn Thị Thu Phương

8A1

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

621

Đinh Văn Tiến

7A1

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

622

Bạch Thị My

9A2

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

623

Nguyễn Thị Thu Phương

8A1

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

624

Bạch Thị Hiền

9A2

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

625

Mai Thị Hiền

9A2

THCS

Tuy Lai

Mỹ Đức

626

Trần Quang Nam

 

Tiểu học

Từ Liêm

Tây Hồ

627

Nguyễn Thảo Nhi

9B

THCS

Thạch Bàn

Long Biên

628

Nguyễn Thành Khánh Vy

4A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

629

Đỗ Đức Minh

3A1

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

630

Viết Phương Trà

 

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

631

Vũ Quỳnh Mai

5A1

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

632

Nguyễn Trần Mai Phương

4A6

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

633

Lê Hoàng Mai

5A6

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

634

Hoàng Minh Hoàng

5A6

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

635

Nguyễn Hoàng Linh

B5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

636

Trịnh Diệu Linh

4A3

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

637

Nguyễn Chí Hiển

4A3

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

638

Đoàn Yến Nhi

3A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

639

Đặng Tường Vy

3A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

640

Nguyễn Hà Anh

3A

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

641

Đương Thị Phương Anh

3A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

642

Mai Lan Phương

5A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

643

Dương Hoàng Anh

5A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

644

Dương Ngọ Linh Đan

5A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

645

Trần Mỹ Phương Linh

3A7

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

646

Lưu Hoàng Minh

3A6

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

647

Trần Ngọc Trường

3A6

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

648

Đặng Tuấn Minh

3A7

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

649

Đào Lưu Mai Anh

3A7

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

650

Nguyễn Thị Thanh Thủy

3A2

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

651

Ngô Đức Vinh

5A5

Tiểu học

Thành Công B

Thanh Xuân

652

Đặng Minh Châu

3A2

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

653

Nguyễn Hồng Tú

4A5

Tiểu học

Thành Công B

Ba Đình

654

Bùi Mỹ Khanh

8A

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

655

Bùi Thảo Nhi

7A1

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

656

Đặng Phương Lan

9B

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

657

Lê Ngọc Anh

6A1

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

658

Lê Thúy Hà

8A

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

659

Ngô Diệu Huyền

9B

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

660

Nguyễn Bích Ngọc

7A2

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

661

Nguyễn Công Thành

6A

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

662

Nguyễn Châu Huyên

6A1

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

663

Nguyễn Thanh Nga

8A

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

664

Nguyễn Thị Vương Linh

6A1

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

665

Nguyễn Thúy Hà

6A1

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

666

Phạm Tú Mai

6A1

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

667

Phạm Thanh Huyền

7

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

668

Phan Thị Thanh Hiền

8D

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

669

Phùng Ngọc Huyền

6A5

THCS

Thanh Liệt

Thanh Trì

670

Đỗ Khánh Linh

4B

Tiểu học

Thị trấn Yên Viên

Gia Lâm

671

Nguyễn Diệu Ly

4E

Tiểu học

Thị trấn Yên Viên

Gia Lâm

672

Nguyễn Hồng Ngọc

 

Tiểu học

Thị trấn Yên Viên

Gia Lâm

673

Nguyễn Minh Thương

3E

Tiểu học

Thị trấn Yên Viên

Gia Lâm

674

Bùi Khánh My

9A

THCS

Thịnh Liệt

Hoàng Mai

675

Nguyễn Hoàng Anh

8A

THCS

Thịnh Liệt

Hoàng Mai

676

Nguyễn Thu Uyên

8A

THCS

Thịnh Liệt

Hoàng Mai

677

Trần Ngọc Diệp

8A

THCS

Thịnh Liệt

Hoàng Mai

678

Cao Thái Sơn

5B

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

679

Ninh Trung Hiếu

4C

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

680

Ngô Đình Bảo Long

5A

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

681

Nguyễn Ánh Nhật Vy

4C

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

682

Nguyễn Hạnh Dung

5E

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

683

Nguyễn Hương Lam

4C

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

684

Nguyễn Nguyên Sáng

5A

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

685

Nhữ Mai Phương

5E

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

686

Phạm Thục Linh

5C

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

687

Vũ Hữu Hưng

5E

Tiểu học

Thượng Thanh

Long Biên

688

Đăng Quang Vinh

5D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

689

Lê Phi Long

 

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

690

Hồ Khánh Linh

5D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

691

Đỗ Thùy Trang

 

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

692

Nguyễn Vũ Tiến Anh

5D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

693

Phùng Thị Ánh Hồng

5C

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

694

Nguyễn Thành An

 

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

695

Nguyễn Tiến Hoàng Lân

 

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

696

Bùi Quang Huy

5B

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

697

Bành Bảo Trân

4D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

698

Nguyễn Khánh Sơn

4D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

699

Chu Hữu Diên

4D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

700

Vũ Ngọc Ánh

8A3

THCS

Trần Phú

Phú Xuyên

701

Hoàng Minh Thảo

8A3

THCS

Trần Phú

Phú Xuyên

702

Đỗ Thị Thu Hà

5D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

703

Hoàng Thanh Tâm

4B

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

704

Đào Thị Hà Vy

3A

Tiểu học

Trần Phú

Hoàng Mai

705

Nguyễn Thị Thu Hà

5D

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

706

Lê Thị Ngọc Ánh

 

Tiểu học

Trần Phú

Sơn Tây

707

Hồ Viết Huy

4B

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

708

Lương Thùy Dương

3B

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

709

Ngô Quỳnh Chi

5D

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

710

Nguyễn Anh Thư

3A

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

711

Nguyễn Công Thế Lâm

3A

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

712

Nguyễn Phương Huyền

4B

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

713

Trần Thành Trung

3A

Tiểu học

Trung Hòa

Cầu Giấy

714

Dương Thị Lan Anh

5A

Tiểu học

Trung Mầu

Gia Lâm

715

Đới Minh Châu

 

Tiều học

Trung Mầu

Gia Lâm

716

Hoàng Minh Tâm

5B

Tiểu học

Trung Mầu

Gia Lâm

717

Nguyễn Thị Hà

7A

THCS

Trung Mầu

Gia Lâm

718

Nguyễn Thị Nhung

4A

Tiểu học

Trung Mầu

Gia Lâm

719

Nguyễn Thu Phương

8A

THCS

Trung Mầu

Gia Lâm

720

Nguyễn Thùy Linh

8A

THCS

Trung Mầu

Gia Lâm

721

Phạm Thị Thu Thanh

5A

Tiểu học

Trung Mầu

Gia Lâm

722

Phạm Trang

5A

Tiểu học

Trung Mầu

Gia Lâm

723

Tạ Thị Ngọc Huyền

6B

THCS

Trung Mầu

Gia Lâm

724

Tạ Thu Hường

5B

Tiểu học

Trung Mầu

Gia Lâm

725

Nguyễn Hoàng Nam

4A

Tiểu học

Văn Đức

Gia Lâm

726

Trịnh Thị Tuyết Trinh

5B

Tiểu học

Văn Đức

Gia Lâm

727

Đào Ngọc Dung

5B

Tiểu học

Văn Đức

Gia Lâm

728

Lưu Huyền Trang

5

Tiểu học

Văn Yên

Hà Đông

729

Nguyễn Ngọc Lan

5B

Tiểu học

Vân Nội

Đông Anh

730

Nguyễn Thu Trà

9A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

731

Nguyễn Thanh Vân

6G

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

732

Nguyễn Thị Phượng

6G

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

733

Đỗ Thu Trang

8D

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

734

Nguyễn Vân Anh

8A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

735

Đỗ Thị Phương Ngân

 

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

736

Nguyễn Thị Thu Phương

6G

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

737

Nguyễn Thị Thùy

 

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

738

Nguyễn Thị Mai Hương

 

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

739

Nguyễn Thị Kim Thoa

8A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

740

Nguyễn Thị Phương Nga

8A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

741

Nguyễn Thị Phương Anh

9A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

742

Nguyễn Thị Nguyệt

9A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

743

Nguyễn Khánh Ly

8B

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

744

Dương Hà Giang

8A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

745

Nguyên Minh Kim

6E

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

746

Nguyễn Thị Thu Trang

9A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

747

Nguyễn Hữu Trường

6E

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

748

Nguyễn Thị Phương Mai

9B

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

749

Nguyễn Quang Thế Anh

6A

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

750

Nguyễn Thị Ngát

 

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

751

Nguyễn Minh Trang

8C

THCS

Vĩnh Quỳnh

Thanh Trì

752

Đoàn Thị Mai Tâm

 

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

753

Nguyễn Bắc Tráng

5A3

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

754

Nguyễn Quang Dương

3A3

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

755

Đoàn Thị Hằng

4A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

756

Đoàn Thị Phương A

4A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

757

Lê Thị Liên

5A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

758

Nguyễn Tuấn An

3A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

759

Nguyễn Thị Dung

 

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

760

Nguyễn Thị Thanh Thảo

4A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

761

Nguyễn Tuấn An

3A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

762

Nguyễn Thị Thanh Thảo

4A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

763

Đoàn Thị Hằng

4A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

764

Đoàn Thị Phương

4A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

765

Nguyễn Thị Dung

 

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

766

Lê Thị Liên

5A1

Tiểu học

Võng Xuyên B

Phúc Thọ

767

Phương Việt Hà

3A7

Tiểu học

Xuân La

Tây Hồ

768

Nguyễn Phương Dung

3A6

Tiểu học

Xuân La

Tây Hồ

769

Nguyễn Thị Trinh

 

Tiểu học

Yên Nghĩa

Hà Đông

770

Nguyễn Ngọc Cường

5D

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

771

Nguyễn Ngọc Huy

 

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

772

Nguyễn Việt Hưng

 

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

773

Trần Thị Minh Anh

5B

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

774

Nguyễn Xuân Trường Giang

5C

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

775

Nguyễn Ngọc Cường

5D

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

776

Trần Thị Minh Anh

5B

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

777

Nguyễn Ngọc Huy

 

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

778

Nguyễn Việt Hưng

 

Tiểu học

Yên Sở

Hoài Đức

779

Bùi Huy Vũ

8C

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

780

Nguyễn Thị Hồng Ánh

8D

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

781

Nguyễn Thị Thu Huyền

7A

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

782

Nguyễn Thị Thúy Lan

9C

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

783

Nguyễn Thúy Hiền

 

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

784

Nguyễn Trường Giang

7D

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

785

Thùy Dung

8A

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

786

Trần Khánh Linh

7A

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

787

Trần Thị Hồng Nhung

8D

THCS

Yên Thường

Gia Lâm

788

Trần Thu Hà

2I

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

789

Vũ Kim Ngân

4G

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

790

Trần Vân Ly

3C

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

791

Nguyễn Sương Thu

 

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

792

Đỗ Hương Giang

 

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

793

Nguyễn Thanh Hà

3D

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

794

Nguyễn Hồng Nhung

3G

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

795

Bùi Phương Anh

2A

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

796

Nguyễn Tấn Vũ

2A

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

797

Nguyễn Thị Hoàng Anh

2B

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

798

Nguyễn Đại Nghĩa

3D

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

799

Nguyễn Thùy Linh

3D

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

800

Nguyễn Phương Anh

3A

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

801

Nguyễn Trường An

3G

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

802

Nguyễn Tấn Anh

3G

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

803

Nguyễn Thu Huệ

4

Tiểu học

Yên Thường

Gia Lâm

804

Đặng Bích Ngọc

 

THCS

Yên Viên

Gia Lâm

805

Đặng Thúy Hằng

 

THCS

Yên Viên

Gia Lâm

806

Lê Thị Ngọc Tú

7A

THCS

Yên Viên

Gia Lâm

807

Lê Trần Vân Anh

7B

THCS

Yên Viên

Gia Lâm

808

Nguyễn Ngọc Hương

 

THCS

Yên Viên

Gia Lâm

809

Trần Quang Khoa

6A

THCS

Yên Viên

Gia Lâm

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top