Có quyền đòi phần diện tích trên nền móng nhà?

0 C.N (Hà Nội) ((Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đ)
(ANTĐ) - Hỏi: Năm 1991 tôi có mua một căn nhà 2 gian xây dựng trên diện tích 50m2 đất ở Đống Đa, Hà Nội và tôi ở ổn định đến nay. Phía nam ngôi nhà giáp với nhà chị N cũng mua nhà của một người khác (Bức tường ngăn cách hai nhà chúng tôi xây sát nhau).

Có quyền đòi phần diện tích trên nền móng nhà?

(ANTĐ) - Hỏi: Năm 1991 tôi có mua một căn nhà 2 gian xây dựng trên diện tích 50m2 đất ở Đống Đa, Hà Nội và tôi ở ổn định đến nay. Phía nam ngôi nhà giáp với nhà chị N cũng mua nhà của một người khác (Bức tường ngăn cách hai nhà chúng tôi xây sát nhau).

Trên diện tích này tôi đã được cấp “sổ đỏ” và cuối năm 2009 tôi được cấp phép xây dựng nhà ở. Khi xây dựng tôi mới biết phần móng nhà (chìm dưới đất) nhà chị N chờm sang phần đất nhà tôi 15cm theo chiều dài móng nhà. Nhà chị N đã được cấp “sổ đỏ” của phần diện tích nổi trên mặt đất (không có 15cm chìm dưới đất) vì thực tế khi mua cả hai nhà không biết việc xây dựng của chủ cũ và chỉ mua đúng hiện trạng nhà xây sẵn và ở đến nay. Vậy tôi xin hỏi nhà chị N có quyền đòi phần 15cm theo chiều dài nền móng nhà đã chờm sang đất nhà tôi không?

C.N (Hà Nội)

Trả lời: Vào thời điểm chị và chị N mua nhà thì ranh giới đã được xác lập. Nhà chị N đã được cấp giấy chứng nhận chỉ phần diện tích sử dụng trên mặt đất (không được cấp 15cm chiều dài dưới lòng đất). Điều 265 Bộ luật Dân sự quy định về nghĩa vụ tôn trọng ranh giới giữa các bất động sản thì ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận của các chủ sở hữu hoặc theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ ba mươi năm trở lên mà không có tranh chấp.

Người có quyền sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới trong khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất liền kề của người khác.

Như vậy, ranh giới giữa hai nhà đã được xác lập từ khi chị và chị N mua nhà và sinh sống ở đó từ năm 1991, không có phần 15cm chiều dài chìm dưới lòng đất (vì thực tế cả hai cùng không biết có phần diện tích này). Hơn nữa cả hai nhà đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích thực tế sử dụng và theo quy định tại khoản 1, điều 266, Bộ luật Dân sự thì chủ sở hữu bất động sản liền kề chỉ được dựng cột mốc, hàng rào, xây tường ngăn trên phần đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Theo đó, nhà chị N chỉ có quyền sử dụng đất trong phần diện tích đã được cấp giấy chứng nhận và không có quyền đòi phần 15cm nền móng nhà chìm dưới lòng đất chờm sang đất của nhà chị cũng đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng. 

LS. Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top