Có được toàn quyền để lại tài sản?

0 Giang Thơ (Cầu Giấy - HN)
Hỏi: Chồng tôi mất năm 1997, đến năm 2005 tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mang tên một mình tôi. Nay tôi muốn làm di chúc để lại tài sản cho các con. Xin hỏi tôi có toàn quyền định đoạt khối tài sản trên hay không?

Có được toàn quyền để lại tài sản?

Hỏi: Chồng tôi mất năm 1997, đến năm 2005 tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mang tên một mình tôi. Nay tôi muốn làm di chúc để lại tài sản cho các con. Xin hỏi tôi có toàn quyền định đoạt khối tài sản trên hay không?

Giang Thơ (Cầu Giấy - HN)

Trả lời: Theo quy định tại điều 27 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 thì: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất.

Điều 32 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung.

Theo quy định trên thì vợ chồng có tài sản chung và mỗi người có quyền có tài sản riêng cho nên khi vợ hoặc chồng chết trước thì tài sản chung được chia đôi. Di sản của người chết gồm có một nửa tài sản chung cộng với tài sản riêng không được nhập vào khối tài sản chung. Nếu tài sản riêng đó đã được nhập vào tài sản chung thì tài sản chung đó sẽ được chia đôi và di sản của người chết là một nửa tài sản chung.

Theo quy định trên và theo quy định tại điều 646 Bộ luật Dân sự năm 2005; điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì chồng bà đã mất năm 1997 từ đó bà quản lý và sử dụng diện tích đất trên, đến năm 2008 bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên một mình bà Do chồng bà đã mất hơn 10 năm từ đó đến nay bà là người quản lý sử dụng. Vì vậy, bác có quyền làm di chúc để lại toàn bộ khối tài sản trên cho các con.

LS Hoàng Thị Nhàn

(VPLS Phúc Thọ - Số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top