Có được thuê công chứng hợp đồng ủy quyền ở tỉnh khác?

0 LS Bùi Sinh Quyền ((VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống)
(ANTĐ) - Ba tôi có 1 mảnh đất tại thành phố Đà Nẵng, đứng tên chủ sở hữu. Hiện nay ba tôi đang thi hành án tại Trại tạm giam Bình Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nay ba tôi muốn ủy quyền lại cho tôi quản lý và sử dụng mảnh đất đó. Vậy tôi phải công chứng giấy ủy quyền đó ở đâu là hợp pháp? Tôi có thể nhờ công chứng viên ở thành phố Đà Nẵng ra Trại giam Bình Điền công chứng không hay chỉ có công chứng ở Thừa Thiên - Huế mới hợp pháp?

Có được thuê công chứng hợp đồng ủy quyền ở tỉnh khác?

(ANTĐ) - Ba tôi có 1 mảnh đất tại thành phố Đà Nẵng, đứng tên chủ sở hữu. Hiện nay ba tôi đang thi hành án tại Trại tạm giam Bình Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nay ba tôi muốn ủy quyền lại cho tôi quản lý và sử dụng mảnh đất đó. Vậy tôi phải công chứng giấy ủy quyền đó ở đâu là hợp pháp? Tôi có thể nhờ công chứng viên ở thành phố Đà Nẵng ra Trại giam Bình Điền công chứng không hay chỉ có công chứng ở Thừa Thiên - Huế mới hợp pháp?

Đinh Công Đạt (thành phố Đà Nẵng)

Trả lời: Theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không có qui định nào về việc công chứng viên ở tỉnh nào chỉ được công chứng tại tỉnh đó nên anh có thể tới bất kỳ phòng công chứng hay văn phòng công chứng nào để công chứng giấy ủy quyền của ba anh cho anh.

Về địa điểm công chứng thì điều 39 - Luật Công chứng qui định như sau: "1. Việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này.

2. Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng".

Hiện nay ba anh đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Bình Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế nên theo khoản 2 điều 39 - Luật Công chứng việc ba anh ủy quyền lại cho anh trong việc quản lý và sử dụng mảnh đất của mình có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Do đó, anh có thể yêu cầu công chứng viên tại thành phố Đà Nẵng tới trại để công chứng.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, HN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top