Có được phép tổ chức lễ hội?

0 Thanh Loan ((Bắc Ninh))
(ANTĐ) - Câu hỏi: Chúng tôi là cán bộ mặt trận Tổ quốc ở địa phương xã. Xin hỏi những lễ hội nào phải xin phép tổ chức lễ hội và những lễ hội nào không phải xin phép?

Có được phép tổ chức lễ hội?

(ANTĐ) - Câu hỏi: Chúng tôi là cán bộ mặt trận Tổ quốc ở địa phương xã. Xin hỏi những lễ hội nào phải xin phép tổ chức lễ hội và những lễ hội nào không phải xin phép?

Thanh Loan

(Bắc Ninh)

Trả lời: Theo quy định tại điều 17,18 Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng quy định các lễ hội bao gồm: lễ hội dân gian, lễ hội lịch sử, cách mạng, lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài tổ chức tại Việt Nam. Lễ hội tôn giáo do tổ chức Giáo hội hoặc chức sắc chủ trì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về hoạt động tôn giáo.

Nếu các lễ hội được tổ chức lần đầu; Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống; Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức thì phải được phép của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức lễ hội cấp.

Tại điều 19 Nghị định 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ cũng quy định những lễ hội sau đây khi tổ chức không phải xin cấp giấy phép tổ chức lễ hội, nhưng trước khi tổ chức phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  Lễ hội dân gian đã được tổ chức thường xuyên, liên tục, định kỳ; lễ hội văn hóa du lịch; Lễ hội được tổ chức lần đầu; Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; Lễ hội đã được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống được tổ chức từ lần thứ hai trở đi.

LS Hoàng Thị Nhàn

(VPLS Phúc Thọ - Số 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa,TP Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top