Có được khai sinh cho con ở nơi đăng ký tạm trú?

0 Nguyễn Mai Hương (Thanh Hóa)
(ANTĐ) - Tôi có hộ khẩu ở Thanh Hóa nhưng hiện đang sinh sống và làm việc ổn định tại Hà Nội. Tháng sau tôi sẽ sinh con nhưng không biết phải làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con tôi ở đâu? Xin nhờ báo giải đáp thắc mắc?

Có được khai sinh cho con ở nơi đăng ký tạm trú?

(ANTĐ) - Tôi có hộ khẩu ở Thanh Hóa nhưng hiện đang sinh sống và làm việc ổn định tại Hà Nội. Tháng sau tôi sẽ sinh con nhưng không biết phải làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con tôi ở đâu? Xin nhờ báo giải đáp thắc mắc?

Nguyễn Mai Hương (Thanh Hóa)

Trả lời: Theo quy định tại khoản, điều 8 và khoản 1, điều 13 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em phải được thực hiện tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp xã), nơi người mẹ đăng ký thường trú; trường hợp người mẹ không có nơi đăng ký thường trú, thì việc đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú.

Trường hợp người mẹ có nơi đăng ký thường trú, nhưng thực tế đang sinh sống, làm việc ổn định tại nơi đăng ký tạm trú, thì ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký tạm trú cũng có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em.Trong trường hợp này, ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh có trách nhiệm thông báo cho ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người mẹ đăng ký thường trú để biết. Cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đăng ký khai sinh theo nơi tạm trú của người mẹ”.

Do vậy bạn không nhất thiết phải về Thanh Hóa để đăng ký khai sinh cho con bạn mà chỉ cần thực hiện việc đăng ký khai sinh cho cháu tại địa bàn nơi bạn đăng ký tạm trú ở Hà Nội cho thuận tiện.

LS Bùi Sinh Quyền

(VPLS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top