Chế độ hỗ trợ khi thu hồi đất vườn để làm đường

0 LS. Hoàng Thị Nhàn ((VPLS Phúc Thọ - số 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Q)
(ANTĐ) - Hỏi: Gia đình tôi có 100m2 đất, trong đó có 60m2 đất ở, còn lại 40m2 đất vườn. Xin hỏi diện tích đất vườn trên bị thu hồi để làm đường thì gia đình tôi được hưởng các chế độ gì?

Chế độ hỗ trợ khi thu hồi đất vườn để làm đường

(ANTĐ) - Hỏi: Gia đình tôi có 100m2 đất, trong đó có 60m2 đất ở, còn lại 40m2 đất vườn. Xin hỏi diện tích đất vườn trên bị thu hồi để làm đường thì gia đình tôi được hưởng các chế độ gì?

Hoàng Tuấn (Cầu Giấy - Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại Điều 21 - Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13-8-2009 của Chính phủ quy định hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư và đất vườn, ao không được công nhận là đất ở gồm những trường hợp sau:

Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở riêng lẻ; đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở dọc kênh mương và dọc tuyến đường giao thông thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp trồng cây lâu năm còn được hỗ trợ bằng 30 - 70% giá đất ở của thửa đất đó; diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ bằng 20 - 50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo quy định trong bảng giá đất của địa phương; diện tích được hỗ trợ không quá 5 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tỷ lệ hỗ trợ, diện tích đất được hỗ trợ và giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Theo quy định trên đối chiếu với trường hợp bạn hỏi thì 40m2 đất vườn của gia đình bạn ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp còn được hỗ trợ thấp nhất là 20% và cao nhất là 70% giá đất ở của thửa đất đó theo giá đất của địa phương.

LS. Hoàng Thị Nhàn

(VPLS Phúc Thọ - số 23 Hồ Đắc Di, 
Nam Đồng, Q. Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top