Cán bộ dân phố kiêm nhiệm có được hưởng thêm lương, phụ cấp?

0 Trần Văn Bính (Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nộ
(ANTĐ) - Tôi là Trần Văn Bính thay mặt cho anh em cán bộ tổ trưởng tổ dân phòng, Trưởng ban Ban Công tác mặt trận khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội xin hỏi báo một vấn đề sau: Anh em chúng tôi được nhân dân địa phương bầu làm tổ trưởng, tổ phó dân phố được phụ cấp theo qui định của thành phố. Nhưng theo qui định của UBND phường Hoàng Liệt, chúng tôi được cán bộ phường giao cho kiêm công tác bảo vệ dân phố (có quyết định của ông chủ tịch phường). Nhưng đã 8 tháng nay, chúng tôi không được hưởng phụ cấp của nhân viên bảo vệ dân phố theo qui định của Bộ Công an và Bộ Tài chính. Khi anh em chúng tôi hỏi thì ông chủ tịch phường giải thích là: ở phường không được lương hay phụ cấp dù có kiêm 3, 4 chức danh. Không hiểu qui định đó của phường có đúng không? Tôi đề nghị Báo An ninh Thủ đô giải thích. Tôi xin cảm ơn!

Cán bộ dân phố kiêm nhiệm có được hưởng thêm lương, phụ cấp?

(ANTĐ) - Tôi là Trần Văn Bính thay mặt cho anh em cán bộ tổ trưởng tổ dân phòng, Trưởng ban Ban Công tác mặt trận khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội xin hỏi báo một vấn đề sau: Anh em chúng tôi được nhân dân địa phương bầu làm tổ trưởng, tổ phó dân phố được phụ cấp theo qui định của thành phố. Nhưng theo qui định của UBND phường Hoàng Liệt, chúng tôi được cán bộ phường giao cho kiêm công tác bảo vệ dân phố (có quyết định của ông chủ tịch phường). Nhưng đã 8 tháng nay, chúng tôi không được hưởng phụ cấp của nhân viên bảo vệ dân phố theo qui định của Bộ Công an và Bộ Tài chính. Khi anh em chúng tôi hỏi thì ông chủ tịch phường giải thích là: ở phường không được lương hay phụ cấp dù có kiêm 3, 4 chức danh. Không hiểu qui định đó của phường có đúng không? Tôi đề nghị Báo An ninh Thủ đô giải thích. Tôi xin cảm ơn!

Trần Văn Bính (Khu đô thị Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội)

Trả lời: Ông Chủ tịch phường Hoàng Liệt trả lời anh như thế là không đúng. Chế độ phụ cấp đối với tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố có qui định riêng theo Qui chế Tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 6 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) thì trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng; căn cứ hướng dẫn của Trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp hàng tháng đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; được miễn lao động công ích trong thời gian công tác; được cử đi huấn luyện, bồi dưỡng những kiến thức cần thiết.

Việc các anh có quyết định kiêm thêm chức danh bảo vệ dân phố là được hưởng chế độ riêng theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 về bảo vệ dân phố như sau:

Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do ủy ban nhân dân phường chi trả. Căn cứ vào điều kiện cụ thể và cân đối nguồn ngân sách của từng địa phương.

Theo Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA - BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17-4-2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố do Bộ Công an - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành thì chế độ, chính sách đối với bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng do ủy ban nhân dân phường chi trả. Mức phụ cấp do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện, khả năng cụ thể và cân đối ngân sách của từng địa phương để đề nghị HĐND cùng cấp quyết định phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ dân phố theo từng chức danh: Trưởng ban, phó trưởng ban, tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên tổ bảo vệ dân phố.

Trường hợp bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất. Như vậy riêng về chế độ phụ cấp đối với các chức danh bảo vệ dân phố anh có kiêm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng phụ cấp theo chức danh cao nhất.

Kinh phí cho tổ dân phố được bảo đảm từ các nguồn sau:

a) Ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

b) Quỹ an ninh trật tự của địa phương;

c) Do tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC thì việc chi trả phụ cấp cho cán bộ dân phòng hàng tháng phải phụ thuộc vào nguồn kinh phí của địa phương và phải chờ HĐND cùng cấp phê duyệt nên việc các anh chưa được hưởng phụ cấp 8 tháng nay có thể do địa phương chưa cân đối được nguồn ngân sách.

LS Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top