BHXH tự nguyện: Chưa có cơ sở để mở rộng quyền cho người tham gia

2 Phạm Phương
ANTD.VN - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có những quy định khuyến khích người lao động tự nguyện tham gia. Tuy vậy, đối tượng này chưa được hưởng các chế độ ngắn hạn cần thiết như ốm đau, thai sản.

Kết quả thực hiện chính sách BHXH tự nguyện từ năm 2008 đến đầu năm 2017 cho thấy, mặc dù đối tượng tham gia ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, nhưng việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn rất chậm. Nhiều chuyên gia cho rằng, để khuyến khích người lao động tham gia BHXH tự nguyện, Nhà nước nên có chính sách mở rộng quyền lợi cho người tham gia.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng việc đề xuất áp dụng chế độ ốm đau, thai sản đối với chính sách BHXH tự nguyện như những người tham gia BHXH bắt buộc là chưa đủ cơ sở và không có tính khả thi.

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, BHXH bắt buộc áp dụng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên (từ ngày 1-1-2018 là hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên) với các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

ảnh 1

Chưa có cơ sở mở rộng quyền lợi cho đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Trong khi đó, BHXH tự nguyện áp dụng đối với công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và được thực hiện với hai chế độ là hưu trí và tử tuất.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phân tích, người lao động tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là nông dân, người tự tạo việc làm, không có quan hệ lao động, mức thu nhập tháng thấp, không ổn định nên chỉ áp dụng chế độ hưu trí và tử tuất, không tham gia và đóng BHXH cho chế độ ốm đau, thai sản. Quy định này phù hợp với thực tiễn của nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và khả năng quản lý, tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH.

Các chế độ BHXH ngắn hạn nói chung (chế độ ốm đau, thai sản) được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc chia sẻ rất lớn, mọi người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đều phải đóng góp vào quỹ (do người sử dụng lao động đóng) để giải quyết cho người lao động hưởng chế độ khi ốm đau, thai sản. Nếu áp dụng tự nguyện đối với các chế độ này thì sẽ không thực hiện được nguyên tắc chia sẻ này.

Theo tính toán cân đối thu chi cho từng cá nhân thì với tỷ lệ đóng 3% vào quỹ ốm đau, thai sản của BHXH bắt buộc thì một người lao động phải đóng trong khoảng 20 năm mới đủ chi trả cho chế độ thai sản (chưa tính hưởng chế độ ốm đau).

Do đó, việc đề xuất áp dụng chế độ ốm đau, thai sản đối với chính sách BHXH tự nguyện như những người tham gia BHXH bắt buộc là chưa đủ cơ sở và không có tính khả thi.

Bộ LĐ-TB&XH khẳng định chính sách BHXH tự nguyện được thiết kế nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng diện bao phủ của chế độ hưu trí, đảm bảo cuộc sống của người lao động khi về già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện Bộ LĐ-TB&XH đang được giao nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chính sách BHXH, dự kiến trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Hội nghị lần thứ 7 (tháng 5/2018). Chính sách BHXH tự nguyện sẽ tiếp tục được đánh giá, đề xuất nhằm tăng tính hấp dẫn của chính sách này.

bình luận(2 bình luận)

20x20Nguyễn nhàn

Khi tham gia đóng BHXH tự nguyện chúng tôi cũng phải đóng 20 năm mới được tính hưu. Tỷ lệ đóng cũng bằng với mức đóng của BHXH bắt buộc thì tại sao lại chỉ có 2 chế độ. Chưa tính tỷ lệ chi trả hưu của chúng tôi chỉ khống chế ở mức 65% mức lương đóng BHXH tự nguyện. Tiền thu của 2 bên như nhau mà chế độ khác nhau như thế mà hô hào xã hội hoá thì còn lâu mới được.

20x20Trần Thị Thoan

Tại sao BHXH bắt buộc có 3% góp vào quỹ ốm đau và thai sản còn BHXH tự nguyện lại đóng toàn bộ vào hưu trí và tử tuất. Những người như chúng tôi tuy không làm việc theo doanh nghiệp nhưng vẫn buôn bán và đóng thuế phí đầy đủ thì tại sao lại không được hưởng chế độ như vậy?

Cùng chuyên mục
Top