Bê bối tuyển sinh ở Đại học Điện lực: Đã thu lại trên 31 tỷ đồng

0 Hà Loan
ANTD.VN - Bộ Công Thương vừa chính thức công bố thông tin liên quan đến việc thực hiện Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Điện lực. Theo đó, tính đến hết ngày 29-12-2016, Trường đã thu về được hơn 31 tỷ đồng

Thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được một số thông tin từ các cơ quan báo chí phản ánh một số thông tin liên quan đến Kết luận thanh tra tại Trường Đại học Điện lực. Về vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, ngày 12-10-2016, Bộ đã ban hành Quyết định số 4088/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra về một số sai phạm, hạn chế của Trường Đại học Điện lực trong công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo...

Thực hiện Quyết định nêu trên, Tổ công tác đã yêu cầu Trường Đại học Điện lực (EPU), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện các kiến nghị. Theo báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra của Trường Đại học Điện lực, đến thời điểm ngày 29-12-2016, Trường đã thu được hơn 31,1 tỷ đồng.

Đồng thời, Trường cũng đã kiểm tra, rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo; rà soát số sinh viên của các lớp liên thông liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp... Bên cạnh đó, Đại học Điện lực cũng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót đồng thời tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm nêu trên.

ảnh 1

Bộ Công Thương cho biết việc thực hiện Kết luận thanh tra liên quan đến nhiều nội dung về công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, xử lý kỷ luật... nên Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương.

Về phía cơ quan chủ quản là Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã ban hành văn bản gửi các trường trực thuộc gồm: Cao đẳng nghề Điện, Cao đẳng Điện lực miền Trung, Cao đẳng điện lực TP.HCM chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB&XH) nhằm đảm bảo việc tuyển sinh không vượt quá chỉ tiêu được duyệt hoặc đáp ứng các chỉ tiêu về số lượng giáo viên/sinh viên và cơ sở vật chất theo quy định.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các quy định về đào tạo liên thông liên kết trình độ cao đẳng, đại học, đảm bảo lựa chọn đúng đối tượng liên kết và thực hiện đầy đủ việc đăng ký với các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường quản lý chất lượng đào tạo, công tác quản lý phôi bằng và cấp bằng tốt nghiệp và tổ chức đánh giá và kiểm điểm đối với các tập thể cá nhân có liên quan.

Trước đó, từ ngày 17-3 đến ngày 24-5-2016, Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đã tiến hành thanh tra tại Trường Đại học Điện lực. Kết luận thanh tra cho thấy, Trường Đại học Điện lực đã vi phạm quy định về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh khi báo cáo không trung thực với Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện thực tế của trường nhằm tăng chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh. Trong giai đoạn thừ năm 2011 - 2015, trường đã tuyển sinh vượt 34.270 sinh viên so với chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.

Theo Kết luận thanh tra, Ban giám hiệu và một số đơn vị tham mưu (các phòng, khoa, trung tâm…) của Trường Đại học Điện lực chưa chấp hành đúng các quy định trong công tác tuyển sinh; đào tạo, liên kết đào tạo; quản lý thu - chi học phí đối với các lớp liên kết và quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Sự buông lỏng quản lý dẫn đến việc kiểm soát số lượng sinh viên không chính xác, kịp thời, chất lượng đào tạo, số lượng hợp đồng liên kết đào tạo đã ký kết; báo cáo cơ quan có thẩm quyền thiếu trung thực; ban hành các quy chế nội bộ chưa phù hợp với quy định của pháp luật, công tác điều hành chưa tuân thủ quy chế…

Trong đó, Ban giám hiệu và một số đơn vị tham mưu của Trường Đại học Điện lực phải chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra hàng loạt sai phạm. Chịu trách nhiệm trực tiếp là Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top