Bảo vệ người tiêu dùng

0 PV
(ANTĐ) - Theo luật sư Hoàng Huy Được - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là nhiệm vụ quan trọng của quản lý Nhà nước và là trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như chính NTD.

Bảo vệ người tiêu dùng

(ANTĐ) - Theo luật sư Hoàng Huy Được - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là nhiệm vụ quan trọng của quản lý Nhà nước và là trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, kinh doanh cũng như chính NTD.

 Luật Bảo vệ NTD có hiệu lực thi hành từ 1-1-2011 quy định rõ: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa; niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ; cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của NTD và các biện pháp phòng ngừa.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh cũng phải cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa; thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện chung trước khi giao dịch. Luật cũng quy định NTD có quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ; Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ; Được yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng; Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

So với các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ quyền lợi NTD năm 1999, Luật Bảo vệ quyền lợi NTD có nhiều điểm mới: Các hành vi bị cấm cũng như trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với NTD được quy định cụ thể hơn. Luật còn quy định khá chi tiết trách nhiệm của bên thứ 3 về các vấn đề như: Phải bảo đảm chính xác, đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp; Luật cũng đã quy định khá đầy đủ việc đăng ký hợp đồng theo mẫu đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Quy định này không chỉ giúp bảo vệ NTD trong quá trình mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày mà còn giúp cơ quan Nhà nước về bảo vệ quyền lợi NTD có thể kiểm soát được việc ban hành và sử dụng các hợp đồng đối với những hàng hóa, dịch vụ mang tính “nhạy cảm”. Những quy định mới trong luật không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi NTD một cách tối đa mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ do mình cung cấp.

PV

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top