Bao giờ giải tỏa các ki-ốt trước cửa ga B Hà Nội?

0 Nguyễn Tiến Thông
(ANTĐ) - Dãy ki-ốt trước cửa ga B Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội hiện tại còn 16 hộ thuê để kinh doanh, chủ yếu là hàng tạp hóa. Từ năm 2007 đến nay, Ban chỉ đạo 197 của TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu quận Đống Đa phải giải tỏa dãy ki-ốt trước ga B Trần Quý Cáp, để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, nhưng đến nay dãy ki-ốt đó vẫn tồn tại.

Bao giờ giải tỏa các ki-ốt trước cửa ga B Hà Nội?

(ANTĐ) - Dãy ki-ốt trước cửa ga B Trần Quý Cáp, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội hiện tại còn 16 hộ thuê để kinh doanh, chủ yếu là hàng tạp hóa. Từ năm 2007 đến nay, Ban chỉ đạo 197 của TP Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu quận Đống Đa phải giải tỏa dãy ki-ốt trước ga B Trần Quý Cáp, để đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại khu vực này, nhưng đến nay dãy ki-ốt đó vẫn tồn tại.

Trong khi các quận, huyện của thành phố đang thực hiện nghiêm túc Quyết định 20 về quản lý, sử dụng hè, đường phố, vậy lẽ nào quận Đống Đa và phường Văn Miếu không tìm phương án giải tỏa các ki-ốt này mà cứ để tình trạng lộn xộn về trật tự đô thị, gây mất trật tự an toàn giao thông diễn ra liên tục tại đây.

Nguyễn Tiến Thông

(Phường Văn Miếu, quận Đống Đa)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top