Ba loại thực phẩm chức năng dành cho trẻ phải kê khai giá

0 Minh Trí
ANTD.VN - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 22/2018/TT-BYT quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá.

Theo quy định tại Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá bao gồm 3 loại thực phẩm chức năng: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; Thực phẩm dinh dưỡng y học; Thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Danh mục nêu trên là cơ sở để các cơ quan thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Thông tư, trước ngày 1-10-2019, Cục An toàn Thực phẩm (ATTP) sẽ đăng tải toàn bộ Danh mục sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và Xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP.

Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được UBND tỉnh, thành phố Trung ương chỉ định quản lý Nhà nước về ATTP có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng danh mục các sản phẩm quy định tại Thông tư này.

Trước ngày 1-7-2019, các địa phương phải hoàn thành việc đăng tải toàn bộ danh sách các sản phẩm đã được cơ quan quản lý ATTP cấp tỉnh cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc do tổ chức, cá nhân tại địa phương tự công bố.

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2018.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top