Án phí sơ thẩm vụ án dân sự

0 LS. Bạch Tuyết Hoa ((Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồn)
(ANTĐ) - Tôi mới nộp đơn khởi kiện tại tòa để yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Trong đơn tôi chỉ yêu cầu nhận phần thừa kế của mình là 600 triệu đồng trong khối tài sản trị giá ước tính là 2 tỷ đồng. Án phí thì tôi phải nộp cho toàn bộ giá trị tài sản của 2 tỷ đồng hay chỉ là phần 600 triệu đồng tôi yêu cầu. Tôi xin hỏi nếu tôi thắng kiện thì phần án phí này tôi có phải chịu không? 

Án phí sơ thẩm vụ án dân sự

(ANTĐ) - Tôi mới nộp đơn khởi kiện tại tòa để yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật. Trong đơn tôi chỉ yêu cầu nhận phần thừa kế của mình là 600 triệu đồng trong khối tài sản trị giá ước tính là 2 tỷ đồng. Án phí thì tôi phải nộp cho toàn bộ giá trị tài sản của 2 tỷ đồng hay chỉ là phần 600 triệu đồng tôi yêu cầu. Tôi xin hỏi nếu tôi thắng kiện thì phần án phí này tôi có phải chịu không? 

V.T.T (Ba Đình - Hà Nội)

Trả lời: Án phí là một khoản tiền mà đương sự phải nộp cho yêu cầu khởi kiện của mình trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, tiền tạm ứng lệ phí, án phí, lệ phí tòa án theo quy định của Pháp lệnh án phí, lệ phí. Còn việc bạn hỏi nếu bạn thắng kiện (yêu cầu khởi kiện của bạn được chấp nhận một phần hoặc toàn bộ) thì án phí sẽ phải nộp như thế nào. Phần này thì tùy theo bản án, quyết định của tòa nếu toàn bộ, hoặc một phần yêu cầu của bạn được chấp nhận hay không.

Trường hợp yêu cầu khởi kiện của bạn không được tòa án chấp nhận thì bạn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Bị đơn phải chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm trong trường hợp toàn bộ yêu cầu của bạn được tòa án chấp nhận. Bạn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu không được tòa án chấp nhận. Bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm tương ứng với phần yêu cầu của nguyên đơn đối với bị đơn được tòa án chấp nhận. (Điều 27 - Pháp lệnh Án phí, lệ phí năm 2009).

Trường hợp bạn đã xác định được phần di sản mà mình được hưởng trong khối di sản thừa kế thì bạn chỉ phải nộp án phí sơ thẩm cho phần di sản mà bạn yêu cầu (600 triệu đồng) chứ không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm cho toàn bộ khối di sản thừa kế là 2 tỷ đồng. Trong trường hợp các bên đương sự không tự xác định được phần tài sản của mình trong khối tài sản chung, phần di sản mà mình được hưởng trong khối di sản thừa kế và có một trong các bên yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản chung, di sản thừa kế đó thì mỗi bên đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo mức tương ứng với giá trị phần tài sản, phần di sản mà họ được hưởng, được chia (Điều 27 -  Pháp lệnh Án phí, lệ phí).

LS. Bạch Tuyết Hoa

(Văn phòng LS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di,
Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top