• Sớm hoàn thiện mẫu thiết kế để lắp đặt 1.000 nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội

    Sớm hoàn thiện mẫu thiết kế để lắp đặt 1.000 nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội

    ANTD.VN - UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới và xác định cụ thể vị trí các nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố, trong đó, cần tập trung xác định vị trí cụ thể làm cơ sở cho Công ty cổ phần Thương mại và Truyền thông Vinasing sớm triển khai việc lắp dựng 1.000 nhà vệ sinh công cộng đã đề xuất.