Triển khai Nghị định 01 ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an:

Đổi mới tư duy, nhận diện và đấu tranh hiệu quả tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu

  • 17/08/2018 13:37
  • 0 bình luận
  • Hoàng Phong
  • In bài
ANTD.VN - Ủy viên trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và toàn bộ lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cần đổi mới tư duy, nhận thức, phong cách làm việc, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới.

Ngày 17-8-2018, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của hệ lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu toàn quốc.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục

CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, cùng lãnh đạo đơn vị tặng lẵng hoa chúc mừng Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Hội nghị đã công bố Quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; công bố các quyết định bổ nhiệm và điều động lãnh đạo Cục, lãnh đạo Phòng...

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu là đơn vị thuộc Cơ quan CSĐT Bộ Công an, trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Tham mưu Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng CSKT tiến hành các biện pháp phát hiện, điều tra các loại tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; trực tiếp điều tra xử lý các vụ án về tham nhũng, buôn lậu, kinh tế, môi trường; tổ chức thực hiện công tác truy nã, truy tìm theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an. Tổ chức bộ máy của Cục có Cục trưởng, 4 Phó Cục trưởng và 15 phòng nghiệp vụ…

Xử lý nhiều vụ án điểm, đặc biệt nghiêm trọng

Bám sát chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an năm 2018, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, đặc biệt, là chỉ đạo, định hướng của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác 2018, nhận thức, ý thức trách nhiệm của CBCS, nhất là lãnh đạo, chỉ huy, lực lượng CSKT toàn quốc đã có sự chuyển biến mạnh mẽ.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng lẵng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Cục

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an tặng lẵng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Cục

CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

Lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tham mưu với Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, giao thông, đất đai...

Cơ quan Cục cũng đã chủ động nghiên cứu đổi mới với nhiều cách làm mới trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn hệ lực lượng thông qua các chương trình, kế hoạch, điện chỉ đạo, các lớp tập huấn chuyên sâu; đi đối với công tác chỉ đạo triển khai, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chủ động xây dựng kế hoạch định hướng công tác kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng CSKT cấp trên đối với cấp dưới về các mặt công tác.

Quá trình kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để chấn chỉnh, khắc phục, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của địa phương, đồng thời định hướng công tác theo tính xuyên suốt của hệ lực lượng và nâng cao vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của đơn vị CSKT cấp trên với đơn vị CSKT cấp dưới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí Trưởng phòng thuộc Cục

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đồng chí Trưởng phòng thuộc Cục

CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

Lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã tập trung phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế. 6 tháng đầu năm, toàn lực lượng thụ lý điều tra 2.064 vụ án/2.875 bị can (tăng 29% số vụ và 21% số bị can so với cùng kỳ 2017); khởi tố mới 1.126 vụ án/1.483 bị can (tăng 45% số vụ và 43% số bị can). Tổng thu hồi, tạm giữ, kê biên 3.791 tỷ đồng, trong đó: án tham nhũng 2.233 tỷ đồng (đạt 43%); án kinh tế 1.558 tỷ đồng.

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố nhiều vụ án lớn tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; xây dựng kế hoạch, lộ trình điều tra hợp lý, khoa học, qua đó điều tra làm rõ nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng xảy ra đã lâu, rất phức tạp với số lượng lớn bị can, với nhiều hành vi phạm tội, nhiều đối tượng có liên quan, hàng trăm bị hại cần ghi lời khai ở nhiều tỉnh, thành phố.

Đã chủ động và phối hợp tốt với cơ quan tư pháp, nội chính và cơ quan giám định... đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Kết quả được đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng ghi nhận, đánh cao.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Cục trưởng Cục

CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu  trao các quyết định khen thưởng, chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhất là các chuyên án, vụ án lớn để rút ra phương thức, thủ đoạn và bài học kinh nghiệm nhằm phát huy, vận dụng vào thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND nói chung và của lực lượng Cảnh sát kinh tế nói riêng. Hoàn thành nhiều đề tài khoa học và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những dự báo thuận lợi, khó khăn cũng như tiềm ẩn các yếu tố bất ổn, khó lường tác động đến hoạt động kinh tế Việt Nam; cùng với mặt trái của nền kinh tế thị trường và những yếu tố tiêu cực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế…, từ đó đặt ra yêu cầu mới trong công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu trong thời gian tới.

Xử lý không có vùng cấm, ngoại lệ

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng CSKT đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng cũng biểu dương Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã chủ động tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm cũng như công bố quyết định tổ chức bộ máy của đơn vị.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã dành nhiều thời gian chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các yêu cầu nhiệm vụ đối với Cục

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đã dành nhiều thời gian chỉ đạo, quán triệt sâu sắc các yêu cầu nhiệm vụ đối với Cục

CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác năm 2018 mà Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã đề ra, Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ rõ 8 yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thành công hơn nữa trong thời gian tới.

Cụ thể, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về việc sắp xếp tổ chức bộ máy mới đi đôi với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn tổ chức bộ máy lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.

Phải quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, từ đó đề ra các kế hoạch, biện pháp, đối sách phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình tổ chức mới.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy và toàn bộ lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cần đổi mới tư duy, nhận thức, phong cách làm việc, nhận diện một cách đầy đủ về môi trường, đối tượng đấu tranh, phương thức thủ đoạn của tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu khi nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới cũng như những ảnh hưởng, thách thức của cuộc cách mạng công nghệ 4.0…

“Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cần làm tốt công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia, cung cấp các tin báo tố giác về hành vi vi phạm pháp luật của tội phạm kinh tế, buôn lậu và tham nhũng.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, những tác động bất ổn của kinh tế thế giới, khu vực, kịp thời tham mưu với Đảng và nhà nước ngay từ khi ban hành chính sách và kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý kinh tế - xã hội để kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp, đối sách phù hợp, khắc phục, chấn chỉnh” – Thứ trưởng Lê Quý Vương nêu rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cá nhân Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng yêu cầu Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cần nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, trọng tâm là đổi mới công tác điều tra cơ bản những địa bàn, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, dự án đầu tư, mua sắm lớn dễ gây thất thoát tài sản, tạo chuyển biến rõ nét về công tác nắm, dự báo tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế, buôn lậu và tham nhũng. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng CBCS để công tác này thực sự là khâu đột phá, mở đầu cho việc triển khai hiệu quả các mặt công tác khác.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ rõ, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cần tập trung lực lượng, phương tiện, các biện pháp công tác đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường công tác phân cấp cho Công an các địa phương. Cục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo, phải chỉ ra tồn tại, hạn chế của Công an địa phương để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, tăng tính xuyên suốt, gắn kết, phát huy sức mạnh của toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Cùng với đó,  cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả; tăng cường phối hợp với cơ quan Thanh tra, kiểm tra, Ủy ban kiểm tra trong phát hiện trao đổi, chuyển hóa các thông tin tài liệu, chứng cứ có dấu hiệu vi phạm về kinh tế, tham nhũng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm để trao đổi kinh nghiệm điều tra các vụ án tham nhũng, trong đó có lĩnh vực ngoài Nhà nước.

Thay mặt toàn lực lượng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo sát sao, tâm huyết của Thượng tướng Lê Quý Vương, và khẳng định đơn vị quyết tâm thực hiện thành công những mục tiêu lớn về phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã đề xuất với đồng chí Thứ trưởng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác điều tra, phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong thời gian gian tới…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố  và trao quyết định khen thưởng cho các  tập thể,  cá nhân của Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Tin cùng chuyên mục