Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương:

Đổi mới phong trào thi đua, tiếp tục là đầu tầu phát triển kinh tế - xã hội

  • 19/03/2016 13:50
  • 0 bình luận
  • Phú Khánh
  • In bài

ANTĐ -  Sáng 19-3, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm các TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ đã tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương...

Lãnh đạo UBND 5 Thành phố trực thuộc Trung ương gồm đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Võ Thành Thống , Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Đặng Việt Dũng, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và 5 TP trực thuộc Trung ương dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và 5 TP trực thuộc Trung ương dự hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và 5 TP trực thuộc Trung ương dự hội nghị Những kết quả nổi bật

Đại diện Cụm thi đua, với cương vị Cụm trưởng, TP Hà Nội đã trình bày báo cáo Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2015, 5 thành phố đã triển khai, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề Trung ương phát động "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" gắn với thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần tích cực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2015 và mục tiêu, chỉ tiêu Kế hoạch 5 năm (2010 – 2015).

Thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng được sự lãnh đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Trung ương; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các thành phố; sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân 5 thành phố, kinh tế - xã hội của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 và Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 13/8/2014 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 5 thành phố đã kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Các thành phố làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới trong các phong trào thi đua. Qua đó tạo được sự lan toả trong cộng đồng xã hội, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lãnh đạo Cụm thi đua 5 TP trực thuộc trung ương ký Giao ước thi đua năm 2016

Lãnh đạo Cụm thi đua 5 TP trực thuộc trung ương ký Giao ước thi đua năm 2016

Lãnh đạo Cụm thi đua 5 TP trực thuộc trung ương ký Giao ước thi đua năm 2016

Với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2015 của 5 thành phố đạt kết quả tích cực.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của 5 Thành phố cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch theo nội dung bản ký cam kết thực hiện giao ước thi đua đầu năm 2015. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của 5 thành phố và huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn so với năm 2014.

Thu ngân sách của 5 thành phố trong năm 2015 ước đạt 510 nghìn tỷ đồng, bằng trên 58% thu ngân sách của cả nước (trong đó thành phố Đà Nẵng và Cần Thơ vượt kế hoạch thu lên đến trên 20% dự toán); xuất khẩu 5 Thành phố đạt trên 49 tỷ USD, bằng trên 31% xuất khẩu của cả nước; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; số lượng các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao hơn so năm trước.

Quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thông thoáng hơn. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực.

Quốc phòng an ninh được củng cố, công tác giáo dục quốc phòng và gọi công dân nhập ngũ hoàn thành theo kế hoạch với chất lượng công dân nhập ngũ có trình độ tốt nghiệp PTTH trở lên tăng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo (thành phố Hà Nội đã đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII).

Số vụ cháy nổ giảm, số vụ tai nạn giao thông được giảm trên 3 tiêu chí so năm trước (trong đó tại 2 Thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh đã giảm đáng kể so với năm 2014).

Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng; lượng khách du lịch đến các thành phố tăng cao hơn so năm trước.

Công tác cải cách hành chính của các Thành phố trong năm 2015 đạt kết quả tích cực, các Thành phố tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư; chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp.

Đặc biệt, các Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp và giảm thời gian phê duyệt các dự án đầu tư vào Thành phố. Nhờ đó, chỉ số cải cách hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của các Thành phố trong Cụm được cải thiện đáng kể.

Năm 2015 Thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh; Thành phố Hà Nội tăng 7 bậc, xếp vị trí 26/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc, xếp thứ 3/63 về chỉ số cải cách hành chính, đặc biệt đã gảm thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Bằng khen của Thủ tướng cho TP Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Bằng khen của Thủ tướng cho TP Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Bằng khen của Thủ tướng cho TP Cần Thơ Đổi mới hình thức, hướng tới sự hài lòng của người dân

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2016, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố; năm diễn ra Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, với quá trình hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng của đất nước đặc biệt là việc tham gia Hiệp định đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TTP), cũng như việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức về nguồn lực và trình độ phát triển, sức cạnh tranh…

Bối cảnh này đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của 5 Thành phố phải tăng cường sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; tận dụng tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và những năm tiếp theo, xứng đáng là những đầu tàu kinh tế của cả nước, góp phần to lớn hơn nữa vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, năm qua 5 TP đều quan tâm hoàn thiện hệ thống văn bản thi đua, tổ chức nhiều cách làm mới hiệu quả như Hà Nội là TP đầu tiên lập Quỹ Thi đua khen thưởng; Hải Phòng đề xuất quy chế tôn vinh, chủ tịch xã phường; Đà Nẵng công khai danh sách thi đua, để tăng cường giám sát...

Phong trào thi đua của 5 TP đã hướng vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc của cả nước và địa phương, thể hiện cụ thể bằng chủ đề lớn, cũng như nhiều phần việc cụ thể, rải khắp các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương kiến nghị Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương quan tâm đến các vấn đề trọng điểm như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh hơn nữa cũng như tiếp tục đảm bảo môi trường,  quản lý đô thị, xây dựng thành phố thông minh...Để 5 TP tiếp tục là đầu tầu trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm mà đồng bào cả nước rất quan tâm, biểu dương TP Hà Nội đã quyết liệt triển khai chương trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị triển khai chương trình 5 năm vận động và giám sát an toàn thực phẩm. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết phối hợp với TP Hà Nội cũng như các TP trong cụm thi đua triển khai hiệu quả công tác quan trọng này.

Lưu ý 5 TP cần đẩy nhanh cải cách hành chính, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Làm sao thực hiện các thủ tục hành chính hiệu quả, nhanh, chi phí thấp để người dân hài lòng, doanh nghiệp hài lòng, bộ máy quản lý hiệu quả hơn”.

Lấy dẫn chứng về cách làm hay của tỉnh Quảng Trị khi tổ chức lấy ý kiến người dân qua điện thoại di động, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gợi ý 5 TP cần đổi mới, thí điểm cách làm hiệu quả hơn để ghi nhận sự hài lòng của người dân

Để phong trào thi đua, sáng tạo phát huy hiệu quả hơn nữa, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh 5 TP cần khẩn trương đề xuất phương án đổi mới cách xác định chỉ tiêu, chấm điểm, phải có chuyên đề... để phán ảnh chính xác hơn phong trào thi đua tại địa phương mình...


Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Cờ thi đua của Chính phủ cho TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, góp phần vào phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho TP Cần Thơ đã có thành tích trong công tác, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị cũng thống nhất với đề xuất năm 2016, giao TP Hồ Chí Minh giữ vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua; TP Đà Nẵng làm Cụm phó.

Đổi mới phong trào thi đua, tiếp tục là đầu tầu phát triển kinh tế - xã hội ảnh 4 Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 
Đổi mới với nhiều phong trào hiệu quả phục vụ nhân dân

"Với trọng trách là đơn vị Cụm trưởng, ngay từ đầu năm, TP Hà Nội đã chủ trì các đơn vị thành viên xây dựng giao ước thi đua trên tinh thần đổi mới toàn diện. Sáng kiến này đã được Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao.
Đặc biệt, đối mới trong công tác thi đua, Hà Nội là TP đi đầu cả nước trong việc thành lập Quỹ Thi đua - khen thưởng TP. Sự đóng góp, bước đầu ủng hộ quỹ, tạo nguồn lực xã hội, chung tay cùng hệ thống hành chính TP, thưởng xứng đáng các thành tích đạt được.
Phong trào thi đua TP Hà Nội lựa chọn những vấn đề xã hội quan tâm, những khâu yếu, việc khó, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng chuyên đề thi đua với tiêu chí cụ thể. Các chuyên đề đã và đang phát huy hiệu quả như phong trào thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, vì Thủ đô sáng – xanh – sạch – đẹp”, “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, “Mỗi ngày, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô làm ít nhất một việc tốt phục vụ nhân dân”... Gần đây nhất, trước tình trạng hàng giả hàng nhái gia tăng, vật tự nông nghiệp bị làm giả, vệ sinh an toàn thực phẩm... làm người dân cảm thấy bất an, TP đã phát động phong trào thi đua “Đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 -2020”, với 7 nhóm giải pháp cụ thể. Việc làm này đã được nhân dân ghi nhận, nhiệt tình hưởng ứng.

Nét mới sáng tạo trong phong trào thi đua, Hà Nội đã phát động cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt... Qua đó nhiều mô hình, tấm gương điển hình, các nghĩa cử nhân văn đã lan toả trong cuộc sống. 
Việc tôn vinh, nhân rộng được đổi mới như trao bằng khen ngay tại cơ quan đơn vị... Bên cạnh đó TP tổ chức nhiều cuộc giao lưu, toạ đàm giới thiệu người tốt việc tốt. Nhờ đó, các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng, nhiều tâm gương lan toả"

Tin cùng chuyên mục