Đổi mới nhiều mô hình toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

  • 25/03/2016 12:40
  • 0 bình luận
  • Tiểu Yến
  • In bài

ANTĐ - Sáng 25-3, nhằm đánh giá chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn Thủ đô, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, đơn vị trường học năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tới dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2015, CATP Hà Nội với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 138 đã hướng dẫn, phối hợp các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ thị số 07, kế hoạch 280 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Nhiều mô hình, chuyên đề phong trào tiếp tục phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhân rộng và đổi mới với nhiều hình thức và nội dung phong phú. Thông qua hoạt động của các phong trào đã nâng cao ý thức, tinh thần đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn ANCT, TTATXH. Công tác tuyên truyền, phát động thi đua, động viên khen thưởng đã được chú ý quan tâm kịp thời, có tác động khích lệ phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô.
Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các đơn vị

Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các đơn vị

Đại tá Lê Trọng Phúc – Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các đơn vịPhát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản khẳng định, trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhờ đó đã có nhiều mô hình hay, cách làm tốt, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ ANCT, TTATXH trên địa bàn. Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào này, trong thời gian tới, Thiếu tướng Đinh Văn Toản nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có thể tham khảo thực hiện.
Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các đơn vị

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các đơn vị

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các đơn vị Đó là thủ trưởng các đơn vị phải nắm chắc những diễn biến thay đổi để luôn giữ thế chủ động trong các mặt công tác; Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo và quản lý điều hành đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong các doanh nghiệp, cơ quan, nhà trường; Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Quan tâm đào tạo, xây dựng lực lượng, cán bộ công chức, viên chức, thường xuyên rà soát kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Tin cùng chuyên mục