Đổi mới công tác, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị

  • 20/01/2018 11:00
  • 0 bình luận
  • ANTĐ
ANTD.VN - Nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả công tác đã đạt được, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, Ban Chỉ đạo 197 huyện Phúc Thọ đã tổng kết chương trình công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

VIDEO

TIN ẢNH

INFOGRAPHIC