Đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục

  • 31/10/2019 15:03
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 31-10, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I - Bộ Công an đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 - 2020. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo...

Năm học 2018-2019, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã đẩy mạnh việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 17 và Chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Công an, luôn quán triệt phương châm lấy người học làm trung tâm; hoạt động dạy giỏi, học giỏi được duy trì nền nếp, chất lượng ngày càng nâng cao.

Nhà trường luôn đổi mới các hình thức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thiết kế bài giảng; tổ chức tốt việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên.

Công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học đã có nhiều nỗ lực, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trường Bộ Công an phát biểu tại lễ khai giảng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trường Bộ Công an phát biểu tại lễ khai giảng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ, sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đang đứng trước những thời cơ lớn, nhưng cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức không nhỏ, đòi hỏi các học viên trường Công an nhân dân nói chung và trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ năm học của nhà trường đã đề ra, Thượng tượng Bùi Văn Nam đề nghị nhà trường tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08 của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2019 - 2020 và chỉ đạo của Bộ trưởng: “Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn công tác giảng dạy lý luận với trao đổi thực tiễn công tác; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi kiến thức cho từng loại cán bộ”.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đánh trống khai giảng trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và quản lý giáo dục; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn lý luận với thực tiễn.

Đối với các em học viên đang học tập tại đây, Thượng tướng Bùi Văn Nam yêu cầu phải luôn nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt; phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, nêu cao tinh thần tự học, chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác tại Công an các đơn vị, địa phương; xứng đáng với sự tin tưởng, hy vọng của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an.

Tin cùng chuyên mục