Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng hơn 13% trong 7 tháng

  • 29/07/2017 06:00
  • 0 bình luận
  • Minh Hiển
  • In bài
ANTD.VN - Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 11.677 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 94.543 tỷ đồng. 

Tính chung trong 7 tháng năm 2017, cả nước có thêm 72.953 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 690.738 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng qua là 1.670.465 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 690.738 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 979.727 tỷ đồng với 21.383 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng năm 2017 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016, duy nhất, lĩnh vực vận tải kho bãi đăng ký 3.563 doanh nghiệp, giảm 6%. 

Tin cùng chuyên mục