Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm gần 47% do Covid-19

  • 01/05/2020 07:14
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Tháng 4-2020, chỉ có 7.885 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 46,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.
Hàng chục nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Hàng chục nghìn doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19

Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 4-2020, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 93,9 nghìn tỷ đồng, giảm 46,9% về số doanh nghiệp và giảm 43,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng giảm 35,7%, vốn đăng ký giảm 28,6%. Bên cạnh đó, số lao động đăng ký trong tháng cũng là 72 nghìn lao động, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 đạt 11,9 tỷ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tháng, cả nước còn có 3.810 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Đây là tín hiệu cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Tuy vậy, vẫn có tới 4.121 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 68,1% so với tháng 3-2020 và tăng 65,2% so với cùng kỳ năm 2019; 2.166 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 37,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 445,2 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 315,7 nghìn lao động, giảm 13,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,9% về vốn đăng ký và giảm 29,7% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng qua, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 22,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số rất cao.

Bên cạnh đó còn có gần 14 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%, trong đó có 2.903 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 5.277 doanh nghiệp đăng thông báo giải thể và 5.776 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Tổng cục Thống kê cho biết, các doanh nghiệp giải thể chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, dịch vụ… Dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến hoạt động đăng ký kinh doanh cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Hà Nội, TP HCM có nhiều doanh nghiệp không hoạt động tại địa điểm đã đăng ký

Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 do Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, năm 2019, qua kiểm tra của cơ quan thuế, cả nước có 46.841 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, không tìm thấy, không liên lạc được, tăng 43,4% so với năm 2018.

Một số địa phương có số lượng doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhiều nhất là: TP HCM có 13.458 doanh nghiệp, chiếm 28,7% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký của cả nước; Hà Nội có 10.677 doanh nghiệp, chiếm 22,8%; Thanh Hóa có 2.233 doanh nghiệp, chiếm 4,8% và Hải Phòng có 1.580 doanh nghiệp, chiếm 3,4%.

Tin cùng chuyên mục