Đoàn Luật sư Hà Nội có chủ nhiệm mới

  • 25/11/2013 06:56
  • 0 bình luận
  • Trịnh Tuyến
  • In bài
ANTĐ - Sau 2 ngày tiến hành đại hội, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, trong đó ông Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến được bầu làm chủ nhiệm đoàn.

Trong 2 ngày (23 và 24 -11), Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IX (2013-2018) với sự tham gia của hơn 500 đại biểu. Tổ chức luật sư của Thủ đô hiện có hơn 2.000 thành viên, trong đó tỉ lệ nữ chiếm 30%. Từ năm 2008 đến 2013, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã thực hiện tổng số 36.565 dịch vụ  pháp lý, trong đó, tham gia 6.839 vụ hình sự, hơn 7.700 vụ án dân sự, kinh tế, 613 vụ hành chính và hơn 500 vụ án lao động. Trong 5 năm qua, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cũng đã tư vấn, trợ giúp pháp lý cho  15.300 trường hợp, trong số ấy hơn 60% là đối tượng chính sách và người nghèo. 

Báo cáo tại đại hội cũng chỉ ra một số hạn chế rất cơ bản của đội ngũ luật sư Thủ đô hiện nay là trụ sở của một số tổ chức hành nghề luật chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và phát triển; Vẫn còn nhiều luật sư bị khiếu nại, tố cáo vì vi phạm quy tắc, đạo đức nghề nghiệp và số lượng luật sư có trình độ chuyên ngành pháp lý cũng như kỹ năng tham gia tư vấn, tố tụng có yếu tố nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Sau 2 ngày tiến hành đại hội, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã bầu ra Ban chủ nhiệm nhiệm kỳ mới, trong đó ông Nguyễn Văn Chiến – Giám đốc Công ty Luật TNHH thực hành luật Nguyễn Chiến được bầu làm chủ nhiệm đoàn.

Tin cùng chuyên mục