Đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng

  • 23/04/2013 06:33
  • 0 bình luận
  • Phạm Quỳnh
  • In bài
ANTĐ - Đó là một trong những yêu cầu được Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ sáng 22-4. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc và đại diện các đơn vị nghiệp vụ CATP.
Sau khi đi vào hoạt động theo Quyết định thành lập của Bộ Công an từ năm 2007 đến nay, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã từng bước được củng cố, kiện toàn về tổ chức và đi vào hoạt động có hiệu quả  trên các mặt công tác. Hiện, Trung tâm có hai cơ sở đào tạo bồi dưỡng, huấn luyện có thể phục vụ 500 học viên ở tập trung và 1.000 học viên hệ vừa học vừa làm.
Đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng ảnh 1
Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội 

Những năm qua, cùng với việc phối hợp với các nhà trường trong lực lượng CAND tổ chức đào tạo 30 lớp đại học vừa học vừa làm, trung cấp chính quy không tập trung, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật, kể từ năm 2009, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ trực tiếp tổ chức 6 khóa huấn luyện chiến sĩ mới với 2.800 học viên. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tham mưu cho CATP ban hành các tài liệu huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp… Đánh giá cao tầm quan trọng của công tác đào tạo huấn luyện trong lực lượng Công an Thủ đô, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của tập thể, lãnh đạo cán bộ Trung tâm trên các mặt công tác, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP cũng nhấn mạnh 8 tồn tại trong hoạt động. Đó là việc công khai dân chủ các chủ trương của tập thể lãnh đạo Trung tâm chưa minh bạch dẫn đến mất đoàn kết nội bộ; việc chấp hành nội quy, quy định, quy chế chưa cao của ngay chính cán bộ chiến sĩ Trung tâm; bên cạnh việc quản lý còn máy móc, bộc lộ nhiều yếu kém. Đáng chú ý, công tác đào tạo, huấn luyện chưa xây dựng được quy trình chuẩn mực từ đầu vào đến đầu ra khiến chất lượng đào tạo chưa cao so với yêu cầu thực tế; việc quản lý sử dụng chuyên sâu công tác giảng dạy về sư phạm chưa tốt, đồng thời tiếp cận mô hình, phương pháp đào tạo mới của Trung tâm cũng còn hạn chế…  Công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay. Chính vì vậy, đồng chí Giám đốc CATP đã nêu rõ 6 nội dung yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ cần quán triệt thực hiện nghiêm túc. Theo đó, nhiệm vụ hàng đầu của Trung tâm trong thời gian tới, là phải xây dựng, duy trì tốt nội quy, quy định của nhà trường, rèn luyện  nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, giữ vững kỷ cương cho học viên trong quá trình huấn luyện đào tạo. Để làm được điều này, trong một môi trường sư phạm như Trung tâm, bản thân các cán bộ giảng viên phải đi đầu gương mẫu về đạo đức, lối sống và công việc. Có như vậy, mới cho “ra lò” những sản phẩm chất lượng… Tăng cường quan hệ phối hợp với các trường trong và ngoài lực lượng CAND nhằm trau dồi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ giảng viên của Trung tâm cũng là một nội dung được Đại tá Nguyễn Đức Chung lưu ý. Cùng với những gợi mở trên các mặt công tác hậu cần, xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc phục vụ công tác đào tạo, huấn luyện với tầm nhìn chiến lược; quan tâm chăm lo đến chế độ chính sách; phối hợp với các đơn vị chức năng CATP trực tiếp đối thoại giải quyết ổn thỏa những khúc mắc của cán bộ chiến sĩ, đồng chí Giám đốc CATP cũng cho rằng, Trung tâm cũng cần mở lớp đào tạo cho cán bộ giảng viên về  kiến thức sư phạm, quản lý học viên, việc giảng dạy phải gắn với thực tế sinh động chiến đấu của lực lượng Công an Thủ đô, qua đó làm phong phú phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo; đồng thời tham khảo, học tập các mô hình trung tâm đào tạo hiệu quả trên thế giới để ứng dụng vào thực tiễn của lực lượng Công an Thủ đô... Trên tinh thần xây dựng thẳng thắn, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu tập thể, lãnh đạo cán bộ Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ cần nghiêm túc kiểm tra, kiểm diện công việc của mình, so sánh quy trình, quy định để đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót, tạo sự đoàn kết thống nhất, kỷ cương, trách nhiệm nhằm xây dựng Trung tâm xứng tầm với vị thế là nơi huấn luyện, đào tạo cán bộ chiến sĩ của Công an Thủ đô.
"Cần nghiêm túc kiểm tra, kiểm diện công việc của mình, so sánh quy trình quy định để đánh giá rút kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót, tạo sự đoàn kết thống nhất, kỷ cương trách nhiệm nhằm xây dựng Trung tâm xứng tầm với vị thế là nơi huấn luyện, đào tạo cán bộ chiến sĩ của Công an Thủ đô."

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội

Tin cùng chuyên mục