[ĐỒ HỌA] Nhã ý cấp máy bay huấn luyện, Mỹ dọn đường để cung cấp "chiến thần" F-16 cho Việt Nam?

  • 05/06/2018 16:34
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài