[ĐỒ HỌA] Điều gì khiến tuần dương hạm Mỹ mỗi khi đi vào biển Đông là Trung Quốc lo lắng và phản đối

  • 29/05/2018 23:12
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài