Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng:

Định rõ 5 nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện

  • 04/09/2012 07:00
  • 0 bình luận
  • P.V
  • In bài
ANTĐ - Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kiểm điểm tự phê bình và phê bình về xây dựng Đảng đã thành công tốt đẹp dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xây dựng báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân, đảm bảo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ gắn với trách nhiệm từng cá nhân. Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân trong thời gian qua, trách nhiệm của tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời, đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang nhấn mạnh, 5 nhiệm vụ cấp bách cần thực hiện nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Theo đó, tập trung chỉ đạo khắc phục ngay những vấn đề bất cập về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Công an theo hướng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…; xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về công tác cán bộ. Bên cạnh đó, phải rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, quy trình công tác, tăng cường tính công khai minh bạch và phân cấp quản lý để nâng cao chất lượng các mặt công tác công an; xây dựng và áp dụng trong toàn lực lượng Công an nhân dân hệ thống tiêu chí, thang điểm đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm; thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng, Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên… Các chức danh chủ chốt của cấp ủy, chỉ huy các cấp công an cần thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trước hết ở các bộ phận thường xuyên quan hệ, tiếp xúc và giải quyết công việc của người dân; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, vừa tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, vừa đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ ANTT. Trong công tác, chiến đấu, CBCS phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; kiên quyết chống tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm trước yêu cầu chính đáng của người dân; tích cực khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm làm tổn hại đến mối quan hệ giữa nhân dân với lực lượng Công an. 

Đồng chí Trần Đại Quang đồng thời yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, các địa phương tăng cường công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, gắn với đấu tranh phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng còn tồn đọng. 

Và cuối cùng, trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Trần Đại Quang đề nghị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị  quyết Trung 4 (khóa XI).        

Tin cùng chuyên mục