Đình chỉ công tác 8 đăng kiểm viên

  • 20/08/2016 06:15
  • 0 bình luận
  • Hạ Quỳnh
  • In bài
ANTD.VN - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa kỷ luật 8 đăng kiểm viên (ĐKV) với hình thức đình chỉ công tác 1- 2 tháng do vi phạm nghiệp vụ kiểm định (đánh giá, kết luận sai về tình trạng kỹ thuật phương tiện, không tuân thủ quy trình kiểm định).

Các ĐKV này thuộc các trung tâm đăng kiểm 14-02D Quảng Ninh, trung tâm 29-04V Hà Nội, trung tâm 29-07D Hà Nội, trung tâm 18-01S Nam Định, trung tâm 81-03D Gia Lai, trung tâm 47-04D Đắk Lắk.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm cũng yêu cầu lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị và tổ chức họp rút kinh nghiệm, phòng ngừa sai phạm.

Trước đó, từ ngày 1-7 đến 15-8-2016, bộ phận kiểm tra chuyên ngành của Cục Đăng kiểm đã kiểm tra đột xuất tại 19 trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc theo hình thức hậu kiểm các xe vừa hoàn thành kiểm định và phát hiện 7 trung tâm đăng kiểm có vi phạm.

Tin cùng chuyên mục