"Dính" 5 lỗi vi phạm, Công ty của "Vua rác" David Dương bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng

  • 09/06/2017 16:04
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTD.VN - Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa ra quyết xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

"Dính" 5 lỗi vi phạm, Công ty của "Vua rác" David Dương bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng ảnh 1

Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam của "Vua rác" David Dương bị phạt hơn 1,5 tỷ đồng do vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Theo Bộ TN-MT, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (Công ty) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thu gom, chôn lấp, xử lý và tái chế các loại chất thải rắn sinh hoạt. Tuy nhiên, công ty này đã có nhiều vi phạm trong việc bảo vệ môi trường.

Thứ nhất, Công ty đã không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định. Cụ thể, không xây lắp, cải tạo các module xử lý nước rỉ rác với tổng công suất là 6.080m3/ngày đêm theo cam kết tại báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty chỉ có các module xử lý nước thải với công suất thiết kế là 4.280 m3/ngày đêm của Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 3.000 tấn/ngày; không xây lắp bổ sung công trình xử lý nước thải cho Dự án nâng công suất xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 3.000 tấn/ngày lên 10.000 tấn/ngày, dẫn đến hiện nay đang lưu giữ trái quy định 700.000m3 nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Với hành vi này, Công ty bị phạt tiền 300 triệu đồng, đồng thời phải khẩn trương hoàn thành và vận hành thường xuyên các công trình xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh của dự án phải được xử lý  quy chuẩn kỹ thuật.

Tổng cục Môi trường cũng yêu cầu Công ty thường xuyên vận hành Trạm quan trắc nước thải tự động liên tục, đảm bảo truyền dữ liệu quan trắc về Sở TN-MT TP. Hồ Chí Minh để được giám sát. Công ty cũng phải báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm nêu trên.

Vi phạm tiếp theo của Công ty là không thực hiện một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo cáo đánh giá tác động môi trường (không thu gom, lưu giữ nước rỉ rác tại hồ chứa nước rỉ rác tập trung theo cam kết mà lưu giữ nước rỉ rác tại ô chôn lấp số 2.

Vì vậy, Công ty bị xử phạt hành chính với số tiền 110 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt việc lưu giữ nước thải trái quy định và khẩn trương xử lý toàn bộ khối lượng nước rỉ rác đang lưu chứa tại ô chôn lấp số 2, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật.

Vi phạm thứ ba của Công ty này là không có Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành (Công ty đã chôn lấp rác đạt công suất trên 3.000 tấn/ngày từ tháng 3 năm 2015 nhưng chưa được kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định). Với vi phạm này, Công ty buộc phải lập hồ sơ báo cáo kết quả khắc phục hậu quả vi phạm để được kiểm tra, xác nhận.

Thứ tư, Công ty đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đến dưới 1.200 m3/ngày. Với hành vi vi phạm này Công ty bị phạt tiền 418 triệu đồng.

Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường.

Vi phạm thứ năm của Công ty là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thời lượng nước thải từ 2.000 m3/ngày đến dưới 2.500 m3/ngày (nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý hóa lý có công suất thực tế xử lý khoảng 2.200m3/ngày đêm).

Với vi phạm này phạt tiền 750 triệu đồng, buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định... Mặt khác, Công ty phải cải tạo hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý đạt quy chuẩn.

Như vậy, tổng mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam là hơn 1,5 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục